Extended indication

Indicated as monotherapy for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma in adult patie

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Elranatamab

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Multiple Myeloma

Extended indication

Indicated as monotherapy for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma in adult patients who have received at least 3 prior therapies, including a proteasome inhibitor, an immunomodulatory agent and an anti-CD38 monoclonal antibody, and who have demonstrated disease progression on the last therapy

Manufacturer

Pfizer

Portfolio holder

Pfizer

Mechanism of action

Other, see general comments

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Solution for cutaneous use

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Centre of expertise

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON.

Additional remarks
Elranatamab (PF-06863135) is een bi-specifiek antilichaam gericht tegen het oppervlakte-eiwit CD-3 op de T-cellen en tegen BCMA dat tot expressie komt op het oppervlak van de myeloma cellen. Bij gelijktijdige binding van elranatamab (PF-06863135) aan CD- en BCMA, wordt de T-cel geactiveerd en zal er een cytolytische synaps worden gevormd waarbij perforine, granzyme B en cytokines  vrijkomen die onder andere leiden tot het afsterven van de tumorcel (myeloma cel).

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Particularity

New medicine with Priority Medicines (PRIME)

ATMP

No

Submission date

January 2023

Expected Registration

January 2024

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options

Deze indicatie (behandeling na 3 of meer behandellijnen die een PI een IMID en een anti-CD38 monoclonaal bevatte), betreft in Nederland patiënten die refractair zijn voor lenalidomide- en mAb tegen anti-CD38. Voor hen zijn momenteel beschikbaar; pomalidomide-bortezomib-dexamethason en carfilzomib-dexamethason beschikbaar. In de Nederlandse richtlijn zijn tevens cyclofosfamide in combinatie met ofwel lenalidomide/prednison, ofwel pomalidomide/prednison gepositioneerd. De studiepopulatie vertoont evenwel meer vergelijking met de studies waarin selinexor, belantamab en CAR-T cellen worden gebruikt, alsmede de andere bi-specifieke antistoffen - teclistamab en talquetamab.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Uit de laatste resultaten van de lopende MAGNETISMM-1 fase 1 studie bleek dat elranatamab een beheersbaar veiligheidsprofiel heeft met als meest voorkomende adverse events: CRS (cytokine release syndrome – 87,3% (all Grades)) en neutropenie (74,5% (all Grades)). Bij SC-doses ≥215 μg/kg werd een ORR van 64% bereikt met een CR/sCR-percentage van 38% met een mediane time to response van 36 dagen en een mediane duration of follow-up van 12 maanden. De mediane PFS voor de totale patiëntenpopulatie (n=55) was 11,8 maanden. De eerste voorlopige resultaten van de MAGNETISMM-3 studie (R/R MM) laten een vergelijkbaar beeld zien met een ORR van 61% en een median time to response van 1,2 maanden (37 dagen) met als meest voorkomende adverse events: CRS (57,7%) en neutropenie plus anemie (beide 48%). Er zullen diverse BCMA redirecting cell therapies beschikbaar zijn; CAR-T en bispecifieke Abs – onder andere teclistamab, REGN5458 en ABBV 383. Er zijn nog geen head-to-head studies gedaan. De studiepopulatie is in 25% van de gevallen pentarefractair. Om die reden is er voor die populatie geen goede alternatieve/vergelijkende therapie. In diezelfde indicatie is andere therapie als volgt (met tussen haakjes % pentarefractair) bi-specifieke antistoffen (teclistamab 30%, elranatamab 40%), CAR-t celtherapie (idecel 28%, ciltacel 42%), selinexor (68%), belantamab (x%).

Frequency of administration

1 times a week

Dosage per administration

priming dose of 44 mg for the first dose, then 76 mg

References
clinicaltrials.gov  NCT03269136

DOI: 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.8006 Journal of Clinical Oncology 39, no. 15_suppl (May 20, 2021) 8006-8006

Expected patient volume per year

Patient volume

< 190

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR (1), Yong, K et al; Br J Haematol. 2016, Oct; 175(2):252264, doi:10.1111/bjh.14213 (2)
Additional remarks
Het aantal nieuwe patiënten met multipel myeloom in 2020 betrof 1.269 patiënten (1). Gezien het een vierdelijns behandeling betreft zal maximaal 15% hiervan in aanmerking komen voor een behandeling (2). Dit betreft dus maximaal 190 patiënten. Het is echter lastig een inschatting te maken. Deze is sterk afhankelijk van de mogelijkheden tot alternatieve therapie - teclistamab, elranatamab, CAR-T cel therapie.

Expected cost per patient per year

Additional remarks
De prijs is nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet vóór het 1ste kwartaal van 2024 beschikbaar zijn.

Potential total cost per year

Additional remarks
Er is op dit moment niets bekend over de verwachte prijs en kosten.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.