Encorafenib

Werkzame stof
Encorafenib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Darmkanker
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include encorafenib in combination with cetuximab, for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) with a BRAF V600E mutation, who have received prior systemic therapy. 3L

1. Product

Merknaam
Braftovi
Fabrikant
Pierre Fabre
Werkingsmechanisme
Serine/threonine kinaseremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
BRAF remmer

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
November 2019
Verwachte registratie
Juni 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in april 2020.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 25 week/weken
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
300 mg
Bronnen
BEACON trial

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

700 - 1.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Barras. Biomark Cancer. 2015; 7(Suppl 1): 9–12., expert opinie.
Aanvullende opmerkingen
De incidentie van coloncarcinoom bedraagt 14.000 gevallen per jaar in Nederland. Van deze patiënten hebben er 3.000 een stadium IV en 2.000 een stadium I-III bij de diagnose met uiteindelijk een relapse na de behandeling. Van deze 5.000 patiënten in totaal zullen er 80% een eerstelijns behandeling ontvangen en na een relapse zullen er 80% een tweedelijns behandeling ontvangen. Van deze 3.200 patiënten hebben er 8-12% een BRAF V600E mutatie, zij zullen in aanmerking komen om encorafenib te ontvangen. Dit komt neer op 384 patiënten. Van deze 384 patiënten zullen er echter, 20% MSI-H zijn en immunotherapie ontvangen. De helft van deze patiënten zal een relapse ondervinden en alsnog op een later moment encorafenib ontvangen. Dit zal naar verwachting leiden tot een maximum jaarlijks patiëntvolume van 350 (incidentie). De prevalente groep patiënten is maximaal 1 tot 2 keer de omvang van deze groep patiënten uitgaande van een mediane OS van 2 jaar. Dit zou leiden tot een range van ongeveer 700-1.000 patiënten (incidentie + prevalentie). De aanname met betrekking tot deze OS en omvang van de prevalentie is gebaseerd op de verwachting van experts dat in de praktijk een moeilijk te behandelen groep patiënten in de tweede lijn al voor deze behandeling in aanmerking zal komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
25.141
Bronnen
medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
De kosten op basis van een 75 mg capsule encorafenib zijn bekend: € 39,29 x 4 x 7 x 24,91 = € 27.403,99 inclusief BTW en € 25.141,27 exclusief BTW. Daarnaast dienen de kosten van cetuximab hierbij te worden opgeteld gezien deze nog niet aan deze patiëntenpopulatie worden gegeven.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

21.369.850

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
adisinsight
Aanvullende opmerkingen
Geen lopende fase 3 studies.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.