Entrectinib

Stofnaam
Entrectinib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Patiënten ROS1-positief geavanceerde of gemetastaseerde NSCLC

1. Product

Fabrikant
Roche
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Mechanism of action (AdisInsight): "Anaplastic lymphoma kinase inhibitors; ROS1-protein-inhibitors; TrkA receptor antagonists; TrkB receptor antagonists; TrkC receptor antagonists".

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
Oktober 2018
Verwachte registratie
September 2019
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: "Er is nog veel onzekerheid over de precieze registratie procedure voor entrectinib, de indicatie voor patiënten met ROS-1 NSCLC patiënten vermoedelijk later zijn dan initieel gepland."

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Crizotinib
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosering per toediening
600mg
Bronnen
Fabrikant

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Bubendorf, et al., Virchows Arch. 2016; 469(5): 489–503., Epskamp PALGA/ pulmoscript 2015, expertopinie.
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 7.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IIIb/IV. 1-2% van alle NSCLC patiënten is ROS1 positief (75-150). Gezien maar 25% van de patienten getest wordt op ROS1 is de verwachting dat het aantal patiënten in de praktijk lager zal zijn. Van alle tumoren met wildtype EGFR/KRAS wordt 50% getest op ROS1. Patiëntvolume zal dan ook voorlopig lager zijn, verwachting rond de 50 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Er is nog niets bekend over de prijs van entrectinib.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Patiënten met geavanceerde of gemetastaseerde tumoren met NTRK+ na eerdere behandeling of bij geen beschikbare alternatieve behandelopties
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.