Extended indication Rozlytrek as monotherapy is indicated for the treatment of adult and paediatric patients 12 years of
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 3,445,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Entrectinib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Oncology other
Extended indication Rozlytrek as monotherapy is indicated for the treatment of adult and paediatric patients 12 years of age and older, with solid tumours expressing a neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK) gene fusion, who have a disease that is locally advanced, metastatic or where surgical resection is likely to result in severe morbidity, and who have not received a prior NTRK inhibitor or who have no satisfactory treatment options.
Proprietary name Rozlytrek
Manufacturer Roche
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Inhibitor of the tyrosine kinases TrkA (coded by the gene NTRK1), TrkB (coded by the gene NTRK2), TrkC (coded by the gene NTRK3), ROS1 (coded by the gene ROS1), and ALK (coded by the gene ALK).

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date January 2019
Expected Registration July 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie mei 2020. Maart 2021: Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg om entrectinib (Rozlytrek®) als potentiële kandidaat aan te merken voor de Voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. Inmiddels is dit middel voorwaardelijk toegelaten: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-40884.html

Therapeutic value

Current treatment options Afhankelijk van tumor type en in de toekomst larotrectinib.
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Er is geen directe vergelijking met larotrectinib maar de verwachting is dat deze twee geneesmiddelen gelijkwaardig zullen zijn.
Duration of treatment Median 12.9 month / months
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 600 mg
References SmPC.

Expected patient volume per year

Patient volume

30 - 76

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Hartwig Medical Foundation, 2018; Stransky et al. Nat Commun. 2014 Sep 10; 5: 4846; Gatalica et al. Mod Pathol. 2019 Jan;32(1):147-153; Fabrikant.
Additional comments De prevalentie van NTRK gen fusie is 0,3%. Van de 46.000 nieuw gediagnosticeerde patiënten met stadium III-IV kanker hebben circa 138 patiënten een NTRK gen fusie. Patiënten komen in aanmerking voor entrectinib na eerdere systemische therapie te hebben ontvangen (indien beschikbaar). Volgens de NKR heeft 55% van de stadium III-IV patiënten minimaal 1 lijn therapie ontvangen. Dit komt neer op 76 patiënten. Slechts patiënten met een aangetoonde NTRK gen fusie komen in aanmerking voor therapie. 2-3 jaar na introductie van de eerste EGFR, ROS of ALK inhibitors werd circa 40% van de patiënten die in aanmerking komen voor testen getest is op deze mutaties. Dit betekent een mogelijk realistisch patiëntvolume van 30 patiënten. De werkgroep geeft aan dat de inschatting van 30 patiënten erg onzeker is, de daadwerkelijke aantallen zullen nog onderzocht moeten worden in de praktijk. Entrectinib zal de concurrentie moeten aangaan met larotrectinib.

Expected cost per patient per year

Cost 65,000.00
References Fabrikant.
Additional comments De fabrikant geeft aan dat de prijs €65.000 per patiënt per jaar zal bedragen. Er is een financieel arrangement van kracht tot en met eind 2024.

Potential total cost per year

Total cost

3,445,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No
References Fabrikant.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Patiënten ROS1-positief geavanceerde of gemetastaseerde NSCLC (stadium IIIb/IV).
References Fabrikant.

Other information

There is currently no futher information available.