Extended indication

Adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) after two or more l

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

23,655,000.00

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Epcoritamab

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Aggressive non-Hodgkin?s lymphoma

Extended indication

Adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) after two or more lines of systemic therapy.

Manufacturer

Abbvie

Portfolio holder

Abbvie

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Epcoritamab is a humanised immunoglobulin G1 (IgG1) bispecific antibody against CD3 and CD20 antigens.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

October 2022

Expected Registration

December 2023

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Er wordt een goede respons in patiënten gezien die eerder CAR-T hebben gehad. Mediane duur tot respons van 12 maanden (in responders), mediane duur is nog niet bereikt. Met 40% CR is er bij veel patiënten een complete respons.

References
NCT04628494; ASH 2022

Expected patient volume per year

Patient volume

< 285

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR, IKNL, 2021 (1);
 Sehn et al. Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma. Figuur 2. N Engl J Med 
2021;384:842-58. DOI: 
10.1056/NEJMra2027612. (2);
Sehn et al. Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma. Figuur 2. N Engl J Med 
2021;384:842-58. DOI: 
10.1056/NEJMra2027612 (3);
Advies herbeoordeling axicabtagene 
ciloleucel (Yescarta®), Zorginstituut 
Nederland, juni 2021 (4);
Sehn et al. Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma. Figuur 2. N Engl J Med 
2021;384:842-58. DOI: (5);
10.1056/NEJMra2027612
Additional remarks
Incidentie DLBCL betreft 1537 patiënten in 2021. 
In theorie zouden al deze patiënten in aanmerking kunnen komen voor een eerstelijnsbehandeling (1).
Er wordt in de behandeling onderscheid gemaakt in stadium I en II (30%) en stadium III en IV (70%). Van de patiënten met stadium I en II is 5% primair refractair en heeft 95% een complete response, waarvan maximaal 10% relapsed. Van de patiënten met stadium III en IV is 15% primair refractair en heeft 85% een complete response, waarvan maximaal 25% een relapse heeft (457 patiënten) (2). 50% van de patiënten genoemd onder stap 2 is geen kandidaat voor autologe stamceltransplantatie en start met een andere behandeling in de tweede lijn (228 patiënten). (3) Daarvan komt ongeveer de helft van de patiënten in aanmerking voor een behandeling in de derde lijn. (114 patiënten). (4) 50% van de patiënten genoemd onder stap 2 is wel kandidaat voor autologe stamceltransplantatie en ontvangt chemotherapie, waarna 50% refractair is en start met een behandeling in de derde lijn. De andere 50% heeft wel een response na chemotherapie en kan starten met een ASCT. Van 
deze groep zal 50% uiteindelijk relapsen en starten met een behandeling in de derde lijn (171 patiënten). (5) Voor een behandeling in de derde lijn komen er uiteindelijk maximaal (114 + 171 =) 285 patiënten in aanmerking. Dit geneesmiddel komt op een plek in het behandelschema waar al andere behandelopties zijn.

Expected cost per patient per year

Cost

83,000.00

References
Horizonscan - record mosunetuzumab
Additional remarks
De prijs mogelijk in dezelfde orde van grootte als mosunetuzumab.

Potential total cost per year

Total cost

23,655,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.