Eptacog alfa (activated)

Werkzame stof
Eptacog alfa (activated)
Domein
Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Hemostase bevorderende medicatie
Uitgebreide indicatie
Extension of Indication to extend patient population of NovoSeven for use in patients with Glanzmann’s thrombasthenia with or present refractoriness to platelet transfusions, or where platelets are not readily available.

1. Product

Merknaam
NovoSeven
Fabrikant
Novo Nordisk
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Factor VIIa stimulants; Factor X stimulants

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Mei 2018
Verwachte registratie
December 2018
Registratiefase
Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie oktober 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Huidige behandeling bestaat uit trombocytentransfusie. Bij patiënten met antistoffen tegen GPIIb/IIIa is trombocytentransfusie niet mogelijk, maar bij patiënten zonder antistoffen (huidige uitbreiding van de indicatie) in principe wel. Als er geen beschikking is over trombocytentransfusie is er geen goede alternatieve behandeling.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Bij behandling met trombocytentransfusie bij Glanzmann is er grote kans op ontwikkelen van antistoffen tegen GPIIb/IIIa. Dit probleem is er niet met eptacog alfa.
Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10 - 20

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
https://pfhaemophilianl.pfizersite.io/ziekte-glanzmann-altijd-beperkt-niet
Aanvullende opmerkingen
Er zijn ongeveer 30-40 patiënten met de ziekte van Glanzmann in Nederland. Onduidelijk welk aantal patiënten onder de uitbreiding van indicatie valt. Inschatting: 10-20 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
kosten voor 1 injectieflacon van met poeder voor inectievloeistof 1mg FL, bedraagt € 797,45

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.