Extended indication Vyepti is indicated for the prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per
Therapeutic value Possible added value
Total cost 11,325,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Eptinezumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Vyepti is indicated for the prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per month.
Proprietary name Vyepti
Manufacturer Lundbeck
Mechanism of action CGRP-directed antibody
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Werkingsmechanisme: 'Calcitonin gene-related peptide receptor (CGRPR) monoklonaal antilichaam'. Toelichting indicatie: EM is 5-14 dagen migraine per maand en CM is 15+ dagen hoofpijn per maand waarvan in ieder geval 8 keer migraine.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date January 2021
Expected Registration January 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie ontvangen in november 2021. De verstrekking van eptinezumab voor deze indicatie voldoet aan de criteria voor toepassing van de sluis, aangezien het verwachte macrokostenbeslag meer dan €40 miljoen per jaar is. Consequentie van de toepassing van de sluis is dat de verstrekking van het geneesmiddel breed in de sluis wordt geplaatst voor geneeskundige behandeling en vooralsnog geen deel uitmaakt van het basispakket.

Therapeutic value

Current treatment options In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: bètablokkers, anticonvulsiva.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld bètablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 3 months
Dosage per administration 100 - 300 mg
References NCT02974153; NCT02985398; investor.alderbio.com
Additional remarks Toedieningsfrequentie: elke 12 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

1,625 - 2,150

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GVS-advies CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) bij de behandeling van chronische migraine.
Additional remarks Naar verwachting zal er een grote groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die bijvoorbeeld al verschillende profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een groep patiënten zijn die op het punt staan een derdelijns profylactische behandeling te starten. In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de huisarts. Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met een CGRP-remmer behandeld worden. Van deze 279.900 patiënten zijn er 106.362 patiënten (38%) met minimaal 4 migraine dagen per maand, waarvan 81.899 (77%) patiënten starten met profylaxe. Het aantal patiënten die start met een derdelijnsbehandeling is 17.199 (21%). Hiervan zijn 8.599 (50%) patiënten met chronische migraine. Daarom wordt in het GVS-advies ingeschat dat er na verloop van jaren 6.500-8.599 patiënten gebruik zullen maken van één van de CGRP-remmers. Gezien de intraveneuze toediening is het de verwachting dat maximaal 25% van de patiëntenpopulatie in aanmerking komt. Door de NHV is een expliciete voorkeur uitgesproken voor het gebruik van subcutane (SC) in plaats van intraveneuze (IV) CGRP remmers. Concurrerende CGRP-remmers zijn over het algemeen subcutaan. Hierdoor zal er voor eptinezumab een patiëntvolume van maximaal 1.625-2.150 patiënten in aanmerking komen. Omdat eptinezumab niet in de behandelrichtlijnen is opgenomen, is het echter mogelijk dat eptinezumab breder ingezet gaat worden dan de subcutane CGRP-remmers, met als maximaal patiëntvolume 11.000-17.199 patiënten die het mogelijk in de derdelijn krijgen (scenario 1 uit het GVS-advies).

Expected cost per patient per year

Cost 6,000.00
References GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019.
Additional remarks In het GVS-advies voor erenumab worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850. Voor eptinezumab zullen de kosten naar verwachting vergelijkbaar zijn. Voor dit middel bij deze indicatie is de sluis van toepassing tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

11,325,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.