Erenumab

Werkzame stof
Erenumab
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.

1. Product

Merknaam
Aimovig
Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Erenumab is CGRP-remmer. Het is een humaan monoklonaal antilichaam dat bindt aan de receptor voor ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en remt daardoor het effect van CGRP en heeft geen significante activiteit tegen andere receptoren van de familie van calcitonine.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2017
Verwachte registratie
Juli 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP opinie mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. Vergoedingsdossier in behandeling bij het Zorginstituut.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
In ontwikkeling zijn andere GCRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: eptinezumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva of flunarizine) falen.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per 4 weken
Dosis per toediening
70-140 mg
Bronnen
NCT02456740; NCT02483585; NCT02066415; amgen.com; novartis.com; SmPC

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

20.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn, Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148.
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: Max. patiëntvolume gebaseerd op: Populatie >18 jaar, prevalentie migraine 15% (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn). Diagnose 39% van populatie (DRG 2014), > 4 hoofdpijndagen per maand (25% van totale populatie): 160.000-200.000 patiënten (Hoofdpijnnet) 8–12% van migraine patienten gebruikt preventieve therapie ± 24.000 (Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148). Van max. naar realistisch patiëntvolume: Betreft totaalvolume alle CGRP remmers: % van de groep beschreven zoals hierboven beschreven onder behandeling bij de neuroloog. Te verwachten marktaandeel binnen de klasse CGRP remmers 25%. Novartis geeft op basis van marktonderzoek aan een patiëntvolume van 20.000 te verwachten (augustus 2018). Brief NVN geeft de volgende redenering aan: aantal Nederlanders boven de 20 jaar is 13,2 mln. personen (CBS), hiervan 12%-15% actief migraine (1,6 mln. - 2mln. personen), hiervan 30% - 40% 2 of meer aanvallen per maand (480.000 - 800.000 personen), hiervan 70% of meer formeel onvoldoende verbetering met acute aanvalsbehandeling (dat wil zeggen pijnvrij kleiner-gelijk aan 2 uur en voor de gehele duur van de aanval zonder recurrence) = 336.000 - 560.000, hiervan feitelijk ontevreden en willen ook profylaxe = 224.000 - 374.000, hiervan wordt geschat dat de helft wordt doorgestuurd naar een neuroloog = 112.000 - 187.000. Hiervan wordt geschat dat 60% of meer onvoldoende verbetering of te veel last van bijwerkingen met bestaande profylactica = 67.200 - 122.200

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
6.000
Bronnen
Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and Value, ICER 2018 https://www.reuters.com/article/us-amgen-pricing-migraine/amgens-new-migraine-drug-hits-insurance-hurdles-idUSKBN1KG0CT https://pharmaphorum.com/news/nice-rejects-novartis-migraine-prevention-drug-aimovig/
Aanvullende opmerkingen
ICER gaat uit van een geschatte prijs van $8.500 per patiënt per jaar voor erenumab of fremanezumab bij chronische of episodische migraine. Huidige standaardbehandeling (profylaxe) is goedkoop, echter ziekteverzuim als gevolg van migraine neemt mogelijk af en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten dus ook. De lijstprijs van Aimovig in de VS ligt op $6,900 per jaar en in het VK op £5.000. De verwachting is dat het bedrag per patiënt per jaar rond de €6.000 zal komen te liggen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

120.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.