Fevipiprant

Werkzame stof
Fevipiprant
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Astma
Uitgebreide indicatie
Als orale extra therapie geindiceerd voor Astma patienten die ongecontroleerd blijven ondanks onderhoudsbehandeling met inhalatiemedicatie.

1. Product

Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Expertisecentrum
AMC, Med Centrum Leeuwarden
Aanvullende opmerkingen
Fevipiprant is een selectieve, orale postaglandine D2 receptor 2 antagonist.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2020
Verwachte registratie
Augustus 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Klinische studies lopen af in juni 2019

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Inname van een tablet is makkelijker dan gebruik van een inhalator. Vooral meerwaarde bij moeilijk instelbare patiënten.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
150 of 450 µg
Bronnen
Fabrikant; NCT02555683, NCT02563067, NCT03052517, NCT03215758, NCT03226392; Gonem et al. Lancet Resp Med 2016;4:699-707; Zervas et al. ERJ Open Res. 2018;4:00125-2017.
Aanvullende opmerkingen
De definitieve dosering is afhankelijk van de studieresultaten.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

15.000 - 30.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Volksgezondheidenzorg.info; Weersink et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6232; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma 5-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000) en ongeveer de helft daarvan heeft eosinofiel astma (15.000-30.000). Afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de plaats in de behandelrichtlijn zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Nasal polyposis, monotherapie astma
Bronnen
Clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
Er lopen meerdere studies op het gebied van Astma, op het gebied van andere indicaties zijn deze studies nog in een vroegere fase.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.