Fevipiprant

Active substance Fevipiprant
Domain Lung diseases
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen New medicine (specialité)
Main indication Asthma
Extended indication Als orale extra therapie geïndiceerd voor matig tot ernstig Astma patiënten die ongecontroleerd blijven ondanks onderhoudsbehandeling met inhalatiemedicatie.

Product

Manufacturer Novartis
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Centre of expertise AMC, Med Centrum Leeuwarden
Additional comments Fevipiprant is een selectieve, orale postaglandine D2 receptor 2 antagonist.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date May 2020
Expected Registration August 2021
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Fabrikant geeft aan dat het product teruggetrokken is en niet op de markt gebracht zal worden.

Therapeutic value

Therapeutic value Potential added value
Substantiation Inname van een tablet is makkelijker dan gebruik van een inhalator. Vooral meerwaarde bij moeilijk instelbare patiënten.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 150 of 450 µg
References Fabrikant; NCT02555683, NCT02563067, NCT03052517, NCT03215758, NCT03226392; Gonem et al. Lancet Resp Med 2016;4:699-707; Zervas et al. ERJ Open Res. 2018;4:00125-2017.
Additional comments De definitieve dosering is afhankelijk van de studieresultaten.

Expected patient volume per year

Patient volume

15,000 - 30,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Volksgezondheidenzorg.info; Weersink et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6232; expertopinie
Additional comments In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma 5-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000) en ongeveer de helft daarvan heeft eosinofiel astma (15.000-30.000). Afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de plaats in de behandelrichtlijn zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Nasal polyposis, monotherapie astma
References Clinicaltrials.gov
Additional comments Er lopen meerdere studies op het gebied van Astma, op het gebied van andere indicaties zijn deze studies nog in een vroegere fase.

Other information

There is currently no futher information available.