Indacaterol acetate/mometasone furoate

Werkzame stof
Indacaterol acetate/mometasone furoate
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Astma
Uitgebreide indicatie
Geïndiceerd voor astma patiënten die ongecontroleerd blijven ondanks een onderhoudsbehandeling met ICS monotherapie en/of als starttherapie

1. Product

Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
LABA/ICS
Toedieningsweg
Inhalatie
Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Combinatie poederinhalator therapie met een LABA/ICS (long-acting beta 2 agonist en inhaled cortiocosteroid) component.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Mei 2019
Verwachte registratie
Juni 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Andere LABA/ICS therapieën, vergelijkbaar met bijvoorbeeld fluticasonfuroaat-vilanterol dat ook éénmaal daags wordt gedoseerd.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mometason is het krachtigste ICS dat thans beschikbaar is. Zal dan in Nederland voor het eerst als ICS beschikbaar worden; wel al beschikbaar als neusspray (Nasonex). Mometason (Asmanex) is in 2011 door het ZIN beoordeeld als onderling vervangbaar met overige inhalatiecorticosteroïden. Er zijn ook ICS-LABA combinaties die tweemaal daags moeten worden gedoseerd, zoals budesonide-formoterol, beclomethason-formoterol en fluticason-salmeterol. Mometasonfuroaat-indacaterol is dus geen volledig nieuw medicament met een nieuwe doelgroep, maar eerder een toevoeging op de huidige behandelopties.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Bronnen
Fabrikant; CFH-rapport 11/28: mometasonfuoraat (Asmanex®)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 15.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma 5-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000). Afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de plaats in de behandelrichtlijn zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen. De werkgroep schat in dat dit ongeveer 5.000-15.000 patiënten zal bedragen. Momenteel gebruiken ongeveer 12.000 patiënten losse combinaties. Zal een concurrent worden van middelen zoals Foster, Symbicort, Seretide en Relvar. Onduidelijk of de markt gelijkelijk zal worden verdeeld onder deze 4 middelen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
250 - 500
Bronnen
GIPdatabank; Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Volgens de GIPdatabank kostten geneesmiddelen binnen ATC-subgroep R03AK (Sympathicomimetica + cortico s/overige gnm excl antichol) in 2016 tussen de €226,90 en €288,60 per patiënt per jaar. Verbruik van 365 DDD's Relvar Ellipta kost €488,66.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.750.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.