Ixekizumab

Werkzame stof
Ixekizumab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in children from the age of 6 years and adolescents who are candidates for systemic therapy for Taltz.

1. Product

Merknaam
Taltz
Fabrikant
Eli Lilly
Werkingsmechanisme
Immunosuppressie
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Antilichaam gericht tegen IL-17A

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
November2019
Verwachte registratie
September2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Etanercept, adalimumab en ustekinumab.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Ixekizumab is een belangrijke aanwinst voor de behandeling van psoriasis bij kinderen, aangezien het een ander werkingsmechanisme dan de huidige beschikbare biologicals heeft.
Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
NCT03073200

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Komt in principe beschikbaar voor alle patiënten met matige tot ernstige psoriasis, in Nederland zijn dat er ca. 165.000. Middel zal zijn plek moeten veroveren ten opzichte van andere reeds aanwezige biologicals. Aangezien de indicatie voor patiënten van 6-18 jaar is gesteld is de verwachting dat er niet meer dan 100 patiënten voor in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
10.000 - 20.000
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
80mg wegwerpspuit (wwsp) Taltz kost €1.086. Voor een volwassene met plaque psoriasis die in het initiatie jaar 17 80mg-wwsp per jaar verbruikt zijn de kosten 17 x €1086 = €18.462. In een onderhoudsjaar worden 13 80mg-wwsp gebruikt. De kosten hiervan zijn 13 x €1086 = €14.118. De kosten pppj is afhankelijk van de dosering, frequentie en duur. Afhankelijk van de doseringsfrequentie wordt de prijs tussen de €10.000 en €20.000 verwacht.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.