Extended indication Vitrakvi als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten
Therapeutic value Possible added value
Total cost 3,449,876.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Larotrectinib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Oncology other
Extended indication Vitrakvi als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met solide tumoren die een neurotrofe tyrosinereceptorkinase (NTRK)-genfusie vertonen, -die een ziekte hebben die lokaal gevorderd of gemetastaseerd is of waarbij de kans groot is dat chirurgische resectie leidt tot ernstige morbiditeit, en -die geen bevredigende behandelopties hebben.
Proprietary name Vitrakvi
Manufacturer Bayer
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise Alle UMC's, NKI/AVL, Prinses Maxima Centrum.
Additional comments Toedieningsoplossing is ook beschikbaar. Larotrectinib is a potent and highly selective TRK kinase inhibitor. The target for larotrectinib is the TRK family of proteins consisting of TRKA, TRKB, and TRKC.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date August 2018
Expected Registration September 2019
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Was initieel ingediend via de accelerated assessment procedure maar per mei 2019 niet meer als zodanig weergegeven door de EMA. Positieve CHMP-opinie in juli 2019. Geregistreerd per 19 september 2019. voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket in het kader van de voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-40884.html

Therapeutic value

Current treatment options Diverse behandelopties afhankelijk van lokalisatie tumor. Momenteel bestaat er nog geen behandeling specifiek voor solide tumoren met een NTRK gen fusie.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De Fase 1-2 studie van Drilon et al. laat veelbelovende resultaten zien.
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 100 mg
References Drilon et al. N Engl J Med 2018; 378:731-739; Laetsch et al. Lancet Oncol. 2018 May;19(5):705-714; NCT02637687; NCT02576431. Hong et al. Lancet Oncol 2020 Apr;21(4):531-540
Additional comments Hong et al. 2020 rapporteert een update van de gepoolde analyse waarbij gegevens over meer patienten beschikbaar zijn. Mediane behandelduur nog niet bereikt. Dosering per toediening bij <18 jaar is 100 mg/m2. Fase 1 voor volwassen patiënten, fase 1-2 voor pediatrische patiënten (SCOUT), fase 2 voor volwassenen en adolescenten (NAVIGATE).

Expected patient volume per year

Patient volume

30 - 76

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Hartwig Medical Foundation, 2018; Stransky et al. Nat Commun. 2014 Sep 10; 5: 4846; Gatalica et al. Mod Pathol. 2019 Jan;32(1):147-153; Fabrikant.
Additional comments De prevalentie van NTRK gen fusie is 0,3%. Van de 46.000 nieuw gediagnosticeerde patiënten met stadium III-IV kanker hebben dus circa 138 patiënten een NTRK gen fusie. Patiënten komen in aanmerking voor larotrectinib na eerdere systemische therapie te hebben ontvangen (indien beschikbaar). Volgens de NKR heeft 55% van de stadium III-IV patiënten minimaal 1 lijn therapie ontvangen. Dit komt neer op 76 patiënten. Slechts patiënten met een aangetoonde NTRK gen fusie komen in aanmerking voor therapie. 2-3 jaar na introductie van de eerste EGFR, ROS of ALK inhibitors werd circa 40% van de patiënten die in aanmerking komen voor testen getest is op deze mutaties. Dit betekent een mogelijk realistisch patiëntvolume van 30 patiënten. De werkgroep geeft aan dat de inschatting van 30 patiënten erg onzeker is, de daadwerkelijke aantallen zullen nog onderzocht moeten worden in de praktijk. Larotrectinib zal de concurrentie aan moeten gaan met entrectinib.

Expected cost per patient per year

Cost 65,092.00
References Z-index Taxe.
Additional comments De lijstprijs van larotrectinib in Nederland is €4.993,33 per 28 dagen. Bij een behandelduur van 12 maanden komt dit neer op €65.092 per patiënt per jaar. Het testen van mogelijke patiënten zal dus een mogelijk grote extra kostenpost met zich meebrengen. Er is een financieel arrangement van kracht tot en met eind 2024.

Potential total cost per year

Total cost

3,449,876.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No
References Fabrikant
Additional comments Indien de EMA het tumor agnostic label goedkeurt worden er geen registratie uitbreidingen verwacht.

Other information

There is currently no futher information available.