Lasmiditan

Stofnaam
Lasmiditan
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Migraine - acute treatment

1. Product

Fabrikant
Eli Lilly
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Member of a novel chemical class known as ditans which penetrates the central nervous system (CNS) and selectively targets 5‑HT1F receptors expressed in the trigeminal nerve pathway.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
2019
Verwachte registratie
2020
Fase registratie
Klinische studies

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
triptanen
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Lasmiditan verbetert significant de hoofdpijnvermindering ten opzichte van placebo. Er zijn echter nog geen vergelijkende studies met betrekking tot effectiviteit van lasmiditan ten opzichte van triptanen. Daarnaast zijn er veel centrale bijwerkingen gerapporteerd. Het middel is mogelijk een alternatief voor triptanen bij patiënten met een cardiovasculair risicoprofiel.
Behandelduur
Niet gevonden
Dosering per toediening
100 mg -400 mg
Bronnen
NCT02565186; Vila-Pueyo. Neurotherapeutics. 27 february 2018; Lancet Neurol 2012;11:405-13; Tfelt-Hansen et al. J Headache Pain (2012) 13:271-275; Capi et al. Expert opinion on investigational drugs, 26:2, 227-234; Rubio-Beltran et al. Pharmacology & Therapeutics (2018); Raffaelli et al. Expert opinion on pharmacotherapy, 2017 vol. 18, NO. 13, 1409-1415.
Aanvullende opmerkingen
Eenmalige dosis met eventueel een tweede bij terugkeer van de hoofdpijn. Totale verbruik hangt af van de aantal hoofdpijnaanvallen per maand.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NIVEL zorgregistraties eerste lijn (via volksgezondenzorg.info), GIP-databank
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren er 266.400 personen met migraine bekend bij de huisarts. Totaal aantal gebruikers triptanen (Selectieve serotonine-agonisten) in 2016 betrof 214.638 personen. Naar verwachting zal een deel (schatting: 25%) van de triptaangebruikers overstappen op lasmiditan.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
De kosten zullen vermoedelijk hoger liggen dan de kosten van de triptanen, echter kan, indien effectiviteit ten opzichte van triptanen bewezen is, vermindering van hoofdpijn leiden tot toename van werkdagen en dus afname van maatschappelijke kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.