Extended indication

Extension of indication to include treatment of prophylaxis of CMV disease in CMV-seronegative adult

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

57,060,000.00

Registration phase

Positive CHMP opinion

Product

Active substance

Letermovir

Domain

Infectious diseases

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Viral infections other

Extended indication

Extension of indication to include treatment of prophylaxis of CMV disease in CMV-seronegative adults who have received a kidney transplant from a CMV-seropositive donor [D+/R-].

Proprietary name

Prevymis

Manufacturer

MSD

Portfolio holder

MSD

Mechanism of action

Virus inhibitor

Additional remarks
Bekostigingskader: GVS voor tabletten / MSZ voor IV.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

March 2023

Expected Registration

December 2024

Orphan drug

Yes

Registration phase

Positive CHMP opinion

Additional remarks
Positieve CHMP-opinie oktober 2023

Therapeutic value

Current treatment options

Valganciclovir

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Letermovir heeft een gunstig bijwerkingenprofiel in vergelijking met valganciclovir. Letermovir geeft wel wat interacties maar is niet nefrotoxisch en niet beenmerg toxisch de verwachting is dan ook dat letermovir de voorkeur gaat hebben.

Duration of treatment

Median 195 day / days

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

240 mg - 480 mg

References
NCT03443869
Additional remarks
480mg (or 240 mg when co-administered with cyclosporin A)

Huidige behandeloptie wordt ingezet binnen 10 dagen na niertransplantatie tot aan 200 dagen na transplantatie, letermovir zal naar verwachting vergelijkbaar ingezet worden. Wel geldt dat als het in combinatie met cylclosporine wordt gegeven dat de dosering gehalveerd kan worden.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 951

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Nierstichting
Additional remarks
In 2019 vonden er 951 niertransplantaties plaats. Het is de verwachting dat letermovir mogelijk bij een gedeelte van deze patiënten ingezet zal worden.

Expected cost per patient per year

Cost

< 60,000.00

References
Fabrikant
Additional remarks
De apotheekinkoopprijzen voor de verschillende toedieningsvormen van Prevymis zijn alsvvolgt:
- 1 vial 240mg vial: 165 euro
- 28 tabletten à 240mg: 4200 euro = 150 euro per tablet
- 28 tabletten à 480mg: 8400 euro= 300 euro per tablet
 De kosten voor 1 patiënt die 200 dagen eenmaal daags 480mg orale therapie gebruikt zijn dan €60.000

Potential total cost per year

Total cost

57,060,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Zie andere indicatie op de Horizonscan Geneesmiddelen

Other information

There is currently no futher information available.