Extended indication Livtencity is indicated for the treatment of cytomegalovirus (CMV) infection and/or disease that are
Therapeutic value Possible added value
Total cost 3,780,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Maribavir
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Viral infections other
Extended indication Livtencity is indicated for the treatment of cytomegalovirus (CMV) infection and/or disease that are refractory (with or without resistance) to one or more prior therapies, including ganciclovir, valganciclovir, cidofovir or foscarnet in adult patients who have undergone a haematopoietic stem cell transplant (HSCT) or solid organ transplant (SOT).
Proprietary name Livtencity
Manufacturer Takeda
Mechanism of action Virus inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise University Medical Centers
Additional remarks Benzimidazole riboside that inhibits viral DNA assembly and inhibits egress of viral capsids from the nucleus of infected cells. UL97 kinase inhibitor.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date June 2021
Expected Registration November 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Fabrikant geeft aan dat de verwachte indiening en registratie in respectievelijk het derde kwartaal van 2021 en het vierde kwartaal 2022 zullen plaatsvinden. Positieve opinie in september.

Therapeutic value

Current treatment options (Val)ganciclovir, foscarnet, letermovir. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij CMV-infecties. Betreft aanvulling op behandelmogelijkheden.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Er zijn veel patiënten die toxiciteit ondervinden van ganciclovir en in een beperkt aantal patiënten is er daarnaast ganciclovir resistentie. Foscarnet is de tweede optie maar het toxiciteitsprofiel is ongunstig. Naar verwachting zullen patiënten die nu foscarnet krijgen in aanmerking komen voor maribavir. Daarnaast zal het op de lange termijn mogelijk ook ingezet worden als eerstelijns behandeling.
Duration of treatment Average 8 week / weeks
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 400 mg
References Fabrikant op basis van fase 3 studies

Expected patient volume per year

Patient volume

65 - 85

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References EBMT database; fabrikant; GVS-advies letermovir (Prevymis®) bij allogene hematopoëtische stamceltransplantatie, ZIN 2018
Additional remarks In Nederland vinden er jaarlijks ongeveer 525 allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) plaats en 800 solid organ transplant (SOT). CMV ziekte treft ongeveer 5% van HSCT en 5% van SOT. Het patiënten volume dat daarom in aanmerking komt voor maribavir zal uiteindelijk uitkomen tussen de 65 tot 85 patiënten per jaar. In het eerste jaar zal dit mogelijk lager liggen, schatting zo rond de 20 tot 30 patiënten. Het patiëntvolume is afhankelijk van de uiteindelijk indicatie. Als het ook gaat om ‘preemptieve therapie’ dan kan het uiteindelijke patiëntvolume op jaarbasis mogelijk hoger uit vallen.

Expected cost per patient per year

Cost < 50,400.00
References Fabrikant (https://www.takeda.com/4ad7fb/siteassets/en-us/home/corporate-responsibility/culture-of-compliance/state/co/livtencity-colorado-price-form.pdf), GIP-databank
Additional remarks Kosten van huidige behandelopties liggen rond de €2.500 tot €3.500 per patiënt per jaar. Inschatting voor letermovir betreft €19.000 tot €27.000. Wholesaler acquisition Costs (WAR) in Amerika liggen op $12,449.92 per 56 stuks. Uitgaande van een gemiddelde behandelduur van 8 weken (2x daags 2 tabletten van 200mg) komt op een prijs van $50,000 per patiënt per jaar uit. Omgerekend naar huidige valuta (juli 2022) komt dit circa neer op €50.000 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

3,780,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Pre-emptive CMV infection
References Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.