Extended indication Omvoh is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative
Therapeutic value Possible added value
Total cost 11,796,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Mirikizumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Bowel diseases
Extended indication Omvoh is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative colitis who have had an inadequate response with, lost response to, or were intolerant to either conventional therapy or a biologic treatment
Proprietary name Omvoh
Manufacturer Eli Lilly
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks IL23i

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date April 2022
Expected Registration May 2023
Registration phase Registered
Additional remarks Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Therapeutic value

Current treatment options anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De verwachting is dat dit geneesmiddel voornamelijk zal gaan concurreren met ustekinumab een iets minder specifieke IL12/23-remmer, die nu veelal wordt ingezet na falen van anti-TNF. Bij psoriasis is het specifiek remmen van enkel IL-23 effectiever gebleken dan IL12/23. Mogelijk is dit ook het geval voor chronische darmontsteking. Het geneesmiddel geeft minder bijwerkingen en er zal daardoor waarschijnlijk substitutie plaatsvinden van ustekinumab naar mirikizumab.
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 50-600 mg
References NCT03518086 (LUCENT 1); Sandborn et al. Gastroenterology. 2020;158(3):537-49.e10.; Lluís Puig. The role of IL 23 in the treatment of psoriasis. Epub 2017 Feb 20.; NCT03524092

Expected patient volume per year

Patient volume

750 - 850

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Crohn-colitis.nl (1); NVMDL Leidraad IBD (2); declaratiedata (3); Expert opinie (4);
Additional remarks Colitis ulcerosa komt steeds vaker voor met name in de westerse landen. Er zijn momenteel ruim 90.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking (1). Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft ulcerative colitis (1). Doorgaans wordt gestart met een TNF-alfaremmer. Daarna worden ook andere biologische geneesmiddelen overwogen (2). In 2022 kregen 3.259 patiënten een biologisch geneesmiddel voorgeschreven anders dan TNFalfaremmers. Deze geneesmiddelen zijn geregistreerd voor een vergelijkbare indicatie als mirikizumab. In het maximale scenario komen zij allemaal in aanmerking met de voorgestelde indicatie (3). De verwachting van experts is echter dat het middel voornamelijk zal concurreren met ustekinumab. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het patentverloop van Stelara (ustekinumab) in 2024. Naar schatting van experts zal het gaan om maximaal 750 tot 850 patiënten per jaar (4).

Expected cost per patient per year

Cost 14,745.00
References Fabrikant
Additional remarks Apotheekinkoopprijs (AIP) per verpakking van: €1.134,29 (zowel IV 300mg (injectieflacon) als SC 200mg (2x voorgevulde spuit a 100mg) hebben dezelfde prijs). Bij een toedieningsfrequentie van elke 4 weken (13 doseringen per jaar) zijn de totale kosten per jaar per patiënt: €14.745,77. Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

11,796,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Psoriasis, Crohn
References Pipeline Lilly

Other information

There is currently no futher information available.