Extended indication

Treatment of Coronavirusdisease-2019 (Covid-19) in adults.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Negative CHMP opinion

Product

Active substance

Molnupiravir

Domain

Infectious diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

COVID-19

Extended indication

Treatment of Coronavirusdisease-2019 (Covid-19) in adults.

Proprietary name

Lagevrio

Manufacturer

MSD

Mechanism of action

Virus inhibitor

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Extramural (GVS)

Additional remarks
Wordt onderzocht in zowel een intra- als extramurale setting.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

No

Submission date

October 2021

Orphan drug

No

Registration phase

Negative CHMP opinion

Additional remarks
Negatieve CHMP opinie februari 2023

Therapeutic value

Current treatment options

No current treatment options in out-patient setting.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

In de meeste recente klinische studie namen meer dan 1.400 mensen deel aan het onderzoek. Het waren allen ongevaccineerde volwassen COVID-19-patiënten die niet waren opgenomen in het ziekenhuis en tenminste één onderliggende aandoening hadden, waardoor zij een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige COVID-19. Van de 709 mensen die molnupiravir kregen, belandde uiteindelijk 6,8% in het ziekenhuis en één van hen overleed. Van de placebogroep, bestaande uit 699 mensen, belandde 9,7% in het ziekenhuis van wie negen stierven. Molnupiravir zorgde voor een relatieve risicoreductie van 30%. Eerdere berichtgeving gaf aan dat dit percentage 48% was. Het middel ritonavir/ PF-07321332 laat echter hoopvollere resultaten zien in de klinische studies.

Duration of treatment

Average 5 day / days

Frequency of administration

2 times a day

Dosage per administration

200 mg - 800 mg

References
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/treatments-vaccines-covid-19-authorised-medicines
NCT04575584, NCT04575597, expert opinie
Additional remarks
In studies iedere 12 uur een dosis, in totaal 10 dosis over 5 dagen.

Expected patient volume per year

References
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/derde-prik-voor-specifieke-groep-patienten-met-ernstige-afweerstoornis), CBS bevolkingsopbouw, https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/archief-wekelijkse-update-vaccinatiecijfers
Additional remarks
Aantal ongevaccineerde personen (oktober 2021) betreft 1,8 miljoen. Daarnaast zijn er 200.000 tot 400.000 personen die een gecompromitteerd immuunsysteem hebben. Beide groepen kunnen in aanmerking komen voor dit geneesmiddel, dit komt in totaal neer op 2–2,2 miljoen personen. Dit betreft het maximale aantal personen dat in aanmerking kan komen gezien 
1) Niet deze gehele groep jaarlijks positief zal testen op COVID.
2) Vaccinatiestatus is niet bepalend in de indicatiestelling en van die 1,8 miljoen ongevaccineerden zal een aanzienlijk deel ook COVID-19 hebben gehad en dus antistof positief zijn.
3) De onbeschermde ongevaccineerde groep op termijn kleiner zal worden door het oplopen van een besmetting of door vaccinatie. 
4) De verwachting is dat het met name zal worden toegepast bij hoog-risicogroepen (zestig jaar of ouder met en/of hart-, long-, nierziekten en diabetes mellitus). Daarnaast is nog de vraag of na een positieve test bij milde ziekteverschijnselen de ongevaccineerde personen dit middel preventief in zullen nemen ter voorkoming van ergere ziekte (post-expositie profylaxe). Tenslotte geldt dat op dit moment de meeste geneesmiddelen die op korte termijn op de markt gebracht worden ter preventie van ernstige COVID, pas in de tweedelijnszorg ingezet kunnen worden omdat het een intraveneuze toediening betreft. Molnupiravir en ritonavir/ PF-07321332 zijn de enige middelen op de Horizonscan Geneesmiddelen met een orale toediening die door de huisarts kan worden verstrekt en daardoor eerder, bij een grotere groep mensen, ter voorkoming van ziekenhuisopname ingezet kan worden. Subcutane toediening van de andere antilichamen volgt.

Expected cost per patient per year

Cost

< 630.00

References
https://www.businessinsider.com/how-merck-is-pricing-its-covid-19-pill-molnupiravir-globally-2021-10?international=true&r=US&IR=T
Additional remarks
In de Verenigde Staten gaat een behandeling $712 kosten. Dit is omgerekend ongeveer €630.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

References
Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.