Extended indication

Atopic Dermatitis; Prurigo (jeuk)

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

7,500,000.00

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Nemolizumab

Domain

Chronic immune diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Skin diseases

Extended indication

Atopic Dermatitis; Prurigo (jeuk)

Manufacturer

Galderma

Mechanism of action

Interleukin inhibitor

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Bekostiging mogelijk intramuraal, conform dupilumab.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Submission date

2022

Expected Registration

2023

Orphan drug

No

Registration phase

Clinical trials

Therapeutic value

Therapeutic value

No estimate possible yet

Frequency of administration

1 times every 4 weeks

Dosage per administration

0,1-0,5-2,0 mg/kg

References
Bron: Ruzicka et al, N Engl J Med. 2017 Mar 2;376(9):826-835. doi: 10.1056/NEJMoa1606490

Expected patient volume per year

Patient volume

200 - 800

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Inschatting patiëntenaantal op basis van dupilumab (concurrent).
Additional comments
Fabrikant dupilumab: maximaal patiëntvolume: 2.780. In opdracht van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van deze 563 apotheken geanalyseerd en nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er een aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Op dit moment is ciclosporine het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van atopische dermatitis. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met dupilumab. Zodoende is het realistische patiëntvolume voor dupilumab 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpenetratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. De range die is weergegeven is 10%-40%.

Expected cost per patient per year

Cost

15,000.00

Additional comments
Vergelijkbaar met dupilumab, zal de concurrentie aan moeten gaan wat de prijs nog zou kunnen drukken.

Potential total cost per year

Total cost

7,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

References
SPS

Other information

There is currently no futher information available.