Extended indication Heart Failure, Reduced Ejection Fraction
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Omecamtiv mecarbil
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other medication for cardiovascular diseases
Extended indication Heart Failure, Reduced Ejection Fraction
Manufacturer Cytokinetics
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Oral
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Cardiac myosin stimulant.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date 2021
Expected Registration 2022
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments De fabrikant geeft aan dat indiening in 2021 plaats zal vinden.

Therapeutic value

Current treatment options Patiënten met HErEF ontvangen veel verschillende soorten medicatie. Voorbeelden hiervan zijn: ''81% of the patients were treated with loop diuretics, 84% with renin-angiotensin-system (RAS) inhibitors, 86% with β-blockers, 56% with mineralocorticoid-receptor antagonists (MRA), and 5% with If-channel inhibition.'' (Brunner-La Rocca et al. , 2019)
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation In de fase 3 studie ten opzichte van placebo is geen verschil in adverse events van beide groepen waargenomen. Ook is er geen verlaging van de bloeddruk gezien, bij andere therapieën is dit vaak een beperkende factor. Indien het geregistreerd wordt is de verwachting dat het gebruik niet groot zal zijn. Er wordt op dit moment meer verwacht van vericiguat bij deze indicatie. In de richtlijn zullen eerst een betablokker, mrna antagonist, ace remmer of SGLT2-remmer voorgeschreven worden.
Frequency of administration 2 times a day
References NCT02929329 (GALACTIC-HF)

Expected patient volume per year

Additional comments In Nederland zijn er ca 240.000 patiënten met hartfalen. Jaarlijks diagnose in ca 38.000 patiënten. Hiervan is ca 2/3 HFrEF. Een klein gedeelte van de patiënten zal mogelijk omecamtiv mecarbil ontvangen.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.