Extended indication Extension of indication for Keytruda to include in combination with lenvatinib first line treatment
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 41,940,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Pembrolizumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Kidney cancer
Extended indication Extension of indication for Keytruda to include in combination with lenvatinib first line treatment of adults with advanced renal cell carcinoma (RCC).
Proprietary name Keytruda
Manufacturer MSD
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Infusion fluid
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date March 2021
Expected Registration November 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered

Therapeutic value

Current treatment options TKI, combi IO/IO, combi IO/TKI
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Er zal veel concurrentie tussen de geneesmiddelen zijn binnen dit indicatiegebied.
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 200mg
References SMPC Keytruda, NCT02811861
Additional remarks Tot maximaal 2 jaar behandeling.

Expected patient volume per year

Patient volume

466

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Pakketadvies ipilimumab/nivolumab
Additional remarks De incidentie RCC is ongeveer 2.300 patiënten (NKR), hiervan heeft ongeveer 85% heldercellig RCC (N=1956) (Zinnige Zorg verbetersignalement: Dure oncolytica). Ongeveer 42% (N=825) heeft op moment van diagnose of in een later stadium (met/zonder nefrectomie) stage IIIb/IV RCC (Lam et al. 2005). De prognose van de patiënten bepaalt de behandelkeuze. Het marktaandeel zal afhangen van de nog onbekende therapeutische waarde van dit middel ten opzichte van de huidige standaard therapieën en de nieuw te registreren (PD(L)1 combinatie therapieën. De inschatting is dat het patiëntvolume vergelijkbaar zijn met de eerdere inschatting in het pakketadvies van ipilimumab/nivolumab. Het theoretische maximale patiëntvolume zal 466 bedragen. Er is echter veel concurrentie tussen de verschillende geneesmiddelen.

Expected cost per patient per year

Cost < 90,000.00
References G-standaard
Additional remarks AIP per november 2017: €2.624,38 per injectieflacon 25mg/ml, flacon 4ml (oplossing). Uitgaande van een behandeling van 1maal per 3 weken 200mg voor 12 maanden zou dat gaan om maximaal €90.000 per patiënt per jaar. Voor pembrolizumab is een financieel arrangement van toepassing tot 1 januari 2024. Aankomende indicatie uitbreidingen vallen onder deze overeenkomst, mits zij voldoen aan stand der wetenschap en praktijk.

Potential total cost per year

Total cost

41,940,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Indicatie-uitbreidingen worden weergegeven in de Horizonscan Geneesmiddelen.
References Fabrikant.

Other information

There is currently no futher information available.