Extended indication Extension of indication to include treatment of newly diagnosed adult patients with Philadelphia chr
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 1,297,700.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Ponatinib
Domain Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication ALL
Extended indication Extension of indication to include treatment of newly diagnosed adult patients with Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL), either with Iclusig (ponatinib) in combination with chemotherapy, or with Iclusig (ponatinib) monotherapy after corticosteroid induction in patients not eligible to receive chemotherapybased regimens.
Proprietary name Iclusig
Manufacturer Incyte
Portfolio holder Incyte
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Film-coated tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise Amsterdam UMC, location VUmc, EMC, UMCU, UMCG, Maastricht UMC

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Orphan drug Yes
Registration phase No registration expected
Additional remarks Geneesmiddel is al geregistreerd en vergoed voor patiënten met philadelphiachromosoom-positieve acute lymfoblastische leukemie (Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; die intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben (SmPC).

Therapeutic value

Current treatment options Imatinib en dasatinib: Optimale beleid voor patiënten met Philadelphia positieve ALL, geschikt voor intensieve chemotherapie in de eerste lijn is op dit moment: Imatinib 600mg Indien CZS betrokkenheid wordt aangetoond bij een Ph+ ALL, is er een voorkeur voor dasatinib in plaats van imatinib in de eerste lijn (HOVON, richtlijn ALL 2020). Optimale beleid voor patiënten met Philadelphia (Ph) positieve ALL, niet geschikt voor intensieve chemotherapie in de eerste lijn: Chemotherapie in combinatie met Imatinib 600mg heeft de voorkeur.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Er is nog geen specifieke plaatsbepaling voor ponatinib. Een TKI in de eerste lijn wordt normaal gesproken gegeven in combinatie met chemotherapie. Mogelijk is er wel een wel een rol bij niet fitte-patiënten in de toekomst (1). Het is nog niet bekend of het meer voordeel biedt bij fitte patiënten en wat de risico's zijn.
Dosage per administration 30 mg
References NCT03589326 HOVON, Richtlijn acute lymfatische leukemie Diagnostiek en behandeling ALL 2020; Martinelli. blood advances. 2021.;
Additional remarks Imatinib of een andere tyrosine kinase remmer (TKI) wordt gecontinueerd tot er een recidief optreedt, tot het einde van de onderhoudsbehandeling of tot 12 maanden na allogene stamceltransplantatie afhankelijk van welke eerst komt (HOVON, richtlijn ALL 2020)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References HOVON, richtlijn ALL 2020(1); Schlieben et al. Leukemia. 1996(2); Hoelzer, 2006 (3); Expert opinie (4);
Additional remarks Er zijn 150 nieuwe patiënten per jaar met ALL (1). Hiervan wordt geschat dat 20 tot 30% ph+ is (2). De incidentie van Ph+ chromosoom groeit met de leeftijd en is geschat op 50% bij volwassenen van 50 jaar of ouder (3). Het maximale aantal ph+ ALL patiënten zal dus naar schatting liggen tussen de 30 en 45 per jaar. De verwachting is dat er niet meer dan 20 patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling (4).

Expected cost per patient per year

Cost < 64,885.00
References G-Standaard
Additional remarks De huidige lijstprijs is: Ponatinib 15mg €3.892,28 Ponatinib 30mg €5.407,14 ponatinib 45mg €4.863,13 Een tyrosine kinase remmer (TKI) wordt gecontinueerd tot er een recidief optreedt, tot het einde van de onderhoudsbehandeling of tot 12 maanden na allogene stamceltransplantatie afhankelijk van welke eerst komt. Dit betekent dat bij een behandeling van 12 maanden de maximale kosten per patiënt €64.885 zullen bedragen.

Potential total cost per year

Total cost

1,297,700.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No
References https://doi.org/10.1016/ S2352-3026(22)00319-2 Jabbour et al. 2022. Ponatinib and blinatumomab for Philadelphia chromosomepositive acute lymphoblastic leukaemia: a US, single-centre, single-arm, phase 2 trial. The Lancet Haematology.

Other information

There is currently no futher information available.