Extended indication

For adult patients with unresectable or metastatic triple-negative breast cancer (TNBC) who have rec

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

22,329,775.00

Registration phase

Registered and not reimbursed

Product

Active substance

Sacituzumab govitecan

Domain

Oncology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Breast cancer

Extended indication

For adult patients with unresectable or metastatic triple-negative breast cancer (TNBC) who have received two or more prior systemic therapies, at least one of them for advanced disease

Proprietary name

TRODELVY

Manufacturer

Gilead

Mechanism of action

Antibody-drug conjugate

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Een antilichaam-geneesmiddel conjugaat bestaande uit een gehumaniseerd antilichaam dat bindt aan TROP-2 en SN-38, een actief metaboliet van irinotecan.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Accelerated assessment

ATMP

No

Submission date

March 2021

Expected Registration

November 2021

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered and not reimbursed

Additional remarks
Positieve CHMP opinie ontvangen oktober 2021. Aangezien het verwachte macrokostenbeslag meer dan €40 miljoen per jaar is voor Sacituzumab govitecan is de verstrekking van het geneesmiddel breed in de sluis geplaatst voor de behandeling van kanker. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om het middel na een succesvolle prijsonderhandeling op te nemen in het basispakket. De onderhandelingen met de leverancier zijn niet geslaagd en de minister heeft daarom besloten Trodelvy voor deze indicatie niet op te nemen in het basispakket. De minister heeft zijn besluit in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05352&did=2023D12604

Therapeutic value

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

De verwachting is dat de PASKWIL-criteria gehaald zullen worden. In de studie kregen in totaal 468 patiënten sacituzumab govitecan (235 patiënten) of chemotherapie (233 patiënten). De mediane progressie-vrije survival was 5,6 maanden (95% confidence interval [CI], 4,3 to 6,3; 166 events) met sacituzumab govitecan and 1,7 maanden (95% CI, 1,5 to 2,6; 150 events) met chemotherapie (hazard ratio for disease progression or death, 0,41; 95% CI, 0,32 to 0.52; P<0.001). De mediane overall survival was 12,1 maanden (95% CI, 10,7 to 14,0) met sacituzumab govitecan en 6,7 maanden (95% CI, 5,8 to 7,7) met chemotherapie (hazard ratio for death, 0,48; 95% CI, 0,38 to 0,59; P<0.001).

Duration of treatment

Median 4.4 month / months

Frequency of administration

2 times every 3 weeks

Dosage per administration

10 mg/kg

References
NCT02574455; Bardia et al., N Engl J Med 2021; 384:1529-1541- DOI: 10.1056/NEJMoa2028485

Expected patient volume per year

Patient volume

250 - 400

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Pakketadvies sluisgeneesmiddel sacituzumab govitecan (Trodelvy®) voor de behandeling van inoperabele of uitgezaaide borstkanker, ZIN 2022
Additional remarks
In het pakketadvies wordt een patiëntvolume van 277 ingeschat.

Expected cost per patient per year

Cost

< 68,707.00

References
Pakketadvies sluisgeneesmiddel sacituzumab govitecan (Trodelvy®) voor de behandeling van inoperabele of uitgezaaide borstkanker, ZIN 2022
Additional remarks
In de budget impact analyse wordt de prijs per patient per jaar geraamd op €68.706,76. Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement is overeengekomen.

Potential total cost per year

Total cost

22,329,775.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Momenteel loopt de fase 3 registratiestudie voor de behandeling van patiënten met hormoonreceptor-positieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2-negative (HER2-), gemetastaseerde borstkanker

References
NCT03901339

Other information

There is currently no futher information available.