Extended indication Extension of indication to include treatment of Hidradenitis Suppurativa (HS) for Cosentyx.
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 3,280,050.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Secukinumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Skin diseases
Extended indication Extension of indication to include treatment of Hidradenitis Suppurativa (HS) for Cosentyx.
Proprietary name Cosentyx
Manufacturer Novartis
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Monklonaal antilichaam gericht tegen IL-17A.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date June 2022
Expected Registration April 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional remarks Cosentyx is momenteel beschikbaar voor de behandeling van plaque psoriasis (volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar), artritis psoriatica en axiale spondylartritis. De fase 3 studie heeft een completion datum in augustus 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Antibiotica, acitretine, chirurgische verwijdering van de leasies en TNFi (adalimumab). Off-label biological infliximab en off-label ustekinumab.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Er is behoefte aan een effectieve behandeling. Er zijn op dit moment twee open label trials: JAAD 2020 CAsseres RG et al. 20 patiënten: Waarin de eerste resultaten erop wijzen dat secukinumab mogelijk even effectief is als adalimumab. In de BJD 2019 open label studie waarin 9 patiënten worden behandeld heeft 2/3 van de patiënten een goed resultaat. De week 16 resultaten van de twee fase 3 trials (SUNRISE en SUNSHINE) van secukinumab bij HS zijn eerder deze maand op de EADV in Milaan gepresenteerd. De publicatie van beide studies in een peer-reviewed journal wordt in november/december verwacht.
References Richtlijn HS. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hidradenitis_suppurativa_hs/startpagina_-_hidradenitis_suppurativa_hs.html; NCT03713619; NCT03713632
Additional remarks Optimale behandelduur, dosering en toedienfrequentie wordt nog onderzocht in klinische gerandomiseerde studies.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 150

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Expert opinie (1);
Additional remarks Er is geen nationale database openbaar beschikbaar waarin de aantallen patiënten zijn opgenomen die momenteel behandeld worden met een biological. Op basis van gesprekken met dermatologen (HS-experts als wel in de periferie) wordt geschat dat het aantal patiënten op een biological ongeveer 450 is, waarbij een groot deel van de patiënten slechts tijdelijk wordt behandeld met een biological in combinatie met chirurgie zoals aanbevolen in de richtlijn. Daarnaast zal secukinumab een plek moeten veroveren binnen de huidige biological/biosimilar markt. Het daadwerkelijke patiëntenaantal dat zou worden behandeld met secukinumab wordt daarom geschat op maximaal 150 patiënten (1).

Expected cost per patient per year

Cost 14,578.00 - 29,156.00
References G-standaard

Potential total cost per year

Total cost

3,280,050.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.