Extended indication Behandeling van primaire biliaire cholangitis
Therapeutic value No judgement yet
Total cost 35,000,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Seladelpar
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Liver diseases
Extended indication Behandeling van primaire biliaire cholangitis
Manufacturer CymaBay
Mechanism of action Receptor agonist
Route of administration Oral
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments An orally active, potent, selective peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ) agonist.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
Submission date 2020
Expected Registration 2021
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials
Additional comments Momenteel lopen fase 2 klinische studies. Een fase 3 studie is in voorbereiding.

Therapeutic value

Current treatment options Obeticholzuur en ursodeoxycholzuur zijn in de EU geautoriseerd voor de behandeling van primaire biliaire cholangitis.
Therapeutic value No judgement yet
Substantiation De plaats van Seladepar in de behandelrichtlijn is nog onduidelijk. In een 12 weken durende dubbelblinde placebo gecontroleerde fase 2 studie werden patiënten behandeld met placebo, seladelpar 50 mg/dag of 200 mg/dag, naast behandeling met ursodeoxycholzuur. Seladelpar leidde tot genormaliseerde alkalische fosfatasespiegels bij patiënten die 12 weken behandeling hadden voltooid. De behandeling was echter geassocieerd met graad 3 toename in aminotransferasen, waardoor het onderzoek vroegtijdig werd gestopt. De effecten van Seladelpar worden momenteel in lagere doses onderzocht. De fase 3 studie zal pas starten in 2018.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 2, 5, of 10 mg
References NCT03301506 26/9 CH Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017 Oct;2(10):716-726.

Expected patient volume per year

Patient volume

1,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GVS-advies obeticholzuur (Ocaliva®) voor de behandeling van primaire biliaire cholangitis (PBC).
Additional comments De inschatting voor het aantal patiënten met de diagnose PBC in Nederland in 2020 is 2.632. Rond de 1.000 patiënten werden ingeschat om in aanmerking te komen voor behandeling met Ocaliva. De verwachting is dat slechts enkele tientallen patiënten met PBC in eerste instantie behandeld worden als het middel veilig en effectief blijkt.

Expected cost per patient per year

Cost 35,000.00
References GVS-advies obeticholzuur (Ocaliva®) voor de behandeling van primaire biliaire cholangitis (PBC).
Additional comments Obeticholzuur (Ocaliva) kost per patiënt €35.290 voor een volledige behandeling van een jaar.

Potential total cost per year

Total cost

35,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use Yes
Indications off label use Mogelijk wordt Seladelpar gebruikt voor andere inflammatoire leverziekten.
References Expertopinie

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Er loopt al een klinische trial naar effecten bij NASH (non-alcoholische steatohepatitis). Dit betreft een potentieel veel grotere groep patiënten.
References NCT03551522

Other information

There is currently no futher information available.