Extended indication Eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-plaveiselcel NSCLC (sintilimab in combination with
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 157,500,000.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Sintilimab
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lung cancer
Extended indication Eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-plaveiselcel NSCLC (sintilimab in combination with pemetrexed and platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer with no epidermal growth factor receptor (EGFR) or anaplastic lymphoma kinase (ALK) genomic aberrations) .
Proprietary name Tyvyt
Manufacturer Eli Lilly
Portfolio holder Eli Lilly
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection / infusion
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Gehumaniseerd, monoklonaal IgG4-antilichaam gericht tegen PD-1.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date 2022
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional remarks Fabrikant geeft aan geen indiening te verwachten.

Therapeutic value

Current treatment options Immunotherapie en/of platinum gebaseerde chemotherapie.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De mediane OS was 24,2 maanden in de sintilimab arm en 16,8 maanden in de placebogroep (hazard ratio [HR], 0.65; 95% CI, 0.50-0.85). Sintilimab blijkt effectiever dan enkel chemotherapie. Het is echter de vraag of dit ook echt ingezet zal worden, aangezien het enkel in een Chinese populatie patiënten getest is.
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 200 mg
References NCT03607539; A Randomized, Double-blinded, Phase III Study of Pemetrexed Plus Platinum Chemotherapy With or Without Sintilimab (IBI308) in First Line Advanced or Metastatic Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer Subjects (Orient-11).

Expected patient volume per year

Patient volume

< 3,500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2018 (1) ; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf, Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties (2); expert opinie (3);
Additional remarks In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend (1). Betreft stadium IV. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium III (1.226). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 6.850 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (<5275 patiënten)(2). Van deze patiënten zal maximaal 65% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op maximaal 3.500 patiënten (3). Sintilimab zal de concurrentie aan moeten gaan met de reeds bestaande immuuntherapieën en zal dus mogelijk bij een deel van deze patiënten worden ingezet.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 60,000.00
References https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/KuyUbNES_6i4VmnOOazLow2; GIPdatabank
Additional remarks In China kost sintilimab 60% van de prijs van keytruda. De prijs in Europa is nog niet bekend maar de verwachting is dat deze competitief zal zijn met de reeds bestaande immuuntherapieën. Dit zal, afhankelijk van de behandelduur, mogelijk tussen de €30.000-€60.000 bedragen.

Potential total cost per year

Total cost

157,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.