Extended indication

Behandeling van volwassen patiënten met secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) met actieve

Therapeutic value

Possible equal value

Total cost

42,000,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Siponimod

Domain

Neurological disorders

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Multiple sclerosis

Extended indication

Behandeling van volwassen patiënten met secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) met actieve ziekte gedefinieerd door exacerbaties (relapses, schubs, opstoten) of kenmerken van ontstekingsactiviteit aangetoond door beeldvormende technieken.

Proprietary name

Mayzent

Manufacturer

Novartis

Mechanism of action

Receptor antagonist

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Extramural (GVS)

Additional comments
Siponimod is een fingosine 1-fosfaatreceptor modulator. Siponimod bindt selectief aan twee van de vijf receptoren voor S1P (grijpt aan op de S1P 1 en S1P 5 receptoren). Door zich als functionele antagonist van de S1P-receptor-1 op de lymfocyten te gedragen, zorgt siponimod ervoor dat lymfocyten niet meer weg kunnen komen uit de lymfeknopen.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

October 2018

Expected Registration

January 2020

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional comments
Positieve CHMP-opinie in november 2019. EUnetHTA heeft een beoordeling gedaan voor deze indicatie (PTJA08). Vergoedingsaanvraag voor opname in GVS loopt.

Therapeutic value

Current treatment options

MS middelen geregistreerd voor SPMS

Therapeutic value

Possible equal value

Substantiation

De EMA heeft siponimod geregistreerd voor een subgroep van de EXPAND-studie en nadrukkelijk niet voor SPMS patiënten zonder relapse of ontstekingsactiviteit op MRI. De conclusie van de EUnetHTA beoordeling: in indirecte vergelijking van siponimod met interferon beta was er geen statistisch significant verschil in ziekteprogressie of in 'relapse rate' (lage kwaliteit van bewijs). Volgens de EUnetHTA beoordeling is een indirecte vergelijking van siponimod met andere in Europa toegepaste middelen bij actieve SPMS als cladirbine, fingolimod, natalizumab niet mogelijk. Siponimod lijkt op dit moment niet superieur te zijn ten opzicht van bestaande middelen. Ook niet als men kijkt naar de gemelde bijwerkingen. Het gebruik van siponimod leidt bijvoorbeeld in 1,8% tot macula-oedeem ten opzichte van 0,5% bij fingolimod.

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

1 mg - 2 mg

References
NCT01665144
Additional comments
1mg of 2 mg onderhoudsdosering na dosistitratie op basis van CYP2C9 genotype. Dag 1 en 2 dosering 0,25 mg; dag 3 dosering 0,5 mg; dag 4 dosering 0,75 mg; dag 5 dosering 1,25 mg; vanaf dag 6 en verdere behandeling 1 maal daags capsule van 2 mg. Onderhoudsdosering 2 mg of 1 mg, op geleide van CYP2C9 genotype.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 2,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Hersenstichting, Nationaal MS fonds.
Additional comments
In Nederland komt MS voor bij ongeveer 1 op de 1.000 inwoners. Nederland telt dus ongeveer 17.000 mensen met MS. Ongeveer 40% van alle mensen met MS heeft de Secundair Progressieve MS variant. Van de ongeveer 7.000 SPMS patiënten in Nederland valt de ruime meerderheid buiten / boven de onderzochte EDSS categorie (3-6.5) of heeft een leeftijd boven de 60. Naar schatting komen maximaal 2.000 patiënten in aanmerking voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

Cost

20,000.00 - 22,000.00

References
Taxe/z-index
Additional comments
De prijs van siponimod zal naar verwachting in de zelfde prijsklasse komen te liggen als fingolimod, ook al is dit geregistreerd voor RRMS in plaats van SPMS. De prijs voor een fingolimod capsule van 0,5mg betreft €66,01, inname 1x per dag, dus zo'n €24.000 per patiënt per jaar. In 2017 is er zo'n €18.300 per patiënt per jaar gespendeerd aan fingolimod.

Potential total cost per year

Total cost

42,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

References
clinicaltrials.gov
Additional comments
geen fase III studies voor andere indicaties dan in de Horizonscan

Other information

There is currently no futher information available.