Sodium zirconium cyclosilicate

Stofnaam
Sodium zirconium cyclosilicate
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Hoofdindicatie
Stofwisselingsziekten
Uitgebreide indicatie
Lokelma is geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassen patiënten.

1. Product

Merknaam
Lokelma
Fabrikant
AstraZeneca
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Poeder Voor Oraal Gebruik
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Sodium zirconium cyclosilicate bindt kalium in het maagdarmkanaal en wisselt dit tegen waterstof en natrium. Risico als blijkt dat meer patienten het gebruiken dan verwacht (naast patiënten met nierinsufficientie ook patiënten met hartfalen).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
Januari 2016
Verwachte registratie
Maart 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP opinie februari 2017 maar de registratie is opgeschort door problemen op de productiefaciliteit. Na inspectie was er een nieuwe positieve opinie CHMP januari 2018. Nog niet vergoed in Nederland (april 2018).

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
De behandeling van eerste keus is intraveneuze toediening van calciumgluconaat. Ook polystyreensulfonaten.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 46 dag/dagen
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosering per toediening
5 g en 10 g
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Dosering en toedieningsfrequentie SPC en behandelduur gebaseerd op GIP data vergelijkende middelen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: Max. patiëntvolume gebaseerd op vervanging van de polystyreensulfonaten (GIPDatabank). Van max. naar realistisch patiëntvolume: 80% verdringing.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
600
Aanvullende opmerkingen
Als je uitgaat van een vergelijkbare prijs als veltassa €600 pppj.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.600.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.

Scroll naar boven