Tiotropium

Stofnaam
Tiotropium
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan
IndicatieuitbreidingIND
Hoofdindicatie
Astma
Uitgebreide indicatie
Matig tot ernstig astma bij kinderen. Onvoldoende gecontroleerd met een combinatie van een inhalatiesteroïd en een langwerkende β-agonist of een hoge dosis ICS.

1. Product

Merknaam
Spiriva Respimat
Fabrikant
Boehringer Ingelheim
Toedieningsweg
Inhalatie
Toedieningsvorm
Vernevelvloeistof
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Bronchusverwijdende inhaler.

2. Registratie

Registratieroute
Nationaal (CBG)
Type traject
Normaal traject
Verwachte registratie
Augustus 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Betreft een indicatie-uitbreiding voor kinderen 6 - 11 en 12 - 17 jaar.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Als add-on therapie bij onvoldoende gecontroleerd astma zijn nu montelukast en injecties met omalizumab (voor kinderen <12 jaar) geïndiceerd.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De effectiviteit van montelukast is gering, anti-IgE is erg kostbaar, behoeft subcutane injecties en dient in het ziekenhuis te worden toegediend. Een beperkte groep kinderen met astma is onvoldoende gecontroleerd met de nu beschikbare onderhoudsmedicatie (ICS in een hoge dosis of ICS/LABA. Voor die kinderen kan toevoeging van spiriva een verbetering geven van de longfunctie, klachtenverlichting en een vermindering niet ernstige bijwerkingen van andere medicatie (orale steroïden). Een significante afname van ziekenhuisopnames valt niet te verwachten.
Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosering per toediening
5µg
Bronnen
Kew and Dahri. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 21;(1):CD011721.
Aanvullende opmerkingen
2 inhalaties van 2,5 µg. Te verwachten valt dat ook nu reeds een aantal kinderen met onvoldoende gecontroleerd off-label met spiriva respimat wordt behandeld.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Het geschatte aantal kinderen waarvoor dit een geschikte aanvulling zou kunnen zijn is ongeveer 100, waarvan er nu reeds enkele tientallen (uitsluitend door kinderartsen) behandeld worden met spiriva.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
350 - 400
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Huidige prijs spiriva respimat bedraagt €30,90 per maand.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

37.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
Bij minder ernstig astma, gecombineerd met een lage dosis ICS.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.