Extended indication Extension of indication to include the treatment of coronavirus disease 2019 in hospitalised adults
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Tocilizumab
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication COVID-19
Extended indication Extension of indication to include the treatment of coronavirus disease 2019 in hospitalised adults who are receiving systemic corticosteroids and require supplemental oxygen or mechanical ventilation for RoActemra.
Proprietary name RoActemra
Manufacturer Roche
Route of administration Intravenous
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments www.roche.nl/roactemra

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date July 2021
Expected Registration December 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed

Therapeutic value

Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Ook anakinra zal spoedig de markt betreden. Grote verschillen in effectiviteit tussen deze geneesmiddelen zijn nog niet bekend, mogelijk zal de markt verdeeld worden.

Expected patient volume per year

References https://data.rivm.nl/covid-19/, expert opinie
Additional comments Vanaf 1 november 2020 tot 1 november 2021 waren er in Nederland 51.889 opnames van COVID patiënten in het ziekenhuis. Dit betreft dus zo’n 50.000 opnames per jaar. Dit is de beste data die voorhanden is, maar het aantal ziekenhuisopnames kan komend jaar wel afwijken gezien het verloop van de COVID epidemie (dit is onder andere afhankelijk van het aantal gevaccineerde personen, de verschillende varianten van het virus die in opkomst zijn en hoe snel deze zich verspreiden en de overheidsmaatregelen gedurende het jaar). Gezien de effectiviteit kan 50% van de personen die in het ziekenhuis opgenomen worden mogelijk in aanmerking komen voor dit geneesmiddel in de toekomst. Als gekeken wordt naar de huidige inzet van geneesmiddelen gaat het echter om 5%-10% van de 50.000 patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden in een jaar.

Expected cost per patient per year

References https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/kostenoverzicht/modal/tocilizumab
Additional comments Roactemra, 0,9 ml injectievloeistof 180 mg/ml: €257,24

Potential total cost per year

Additional comments De totale kosten zijn erg afhankelijk van de variant van het coronavirus die op dat moment circuleert. Bij de milde omikron variant waren er beduidend minder mensen met cytokinestormsyndroom. Bovendien is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking tegenwoordig goed gevaccineerd, waardoor de kans op ernstige ziekte ook veel kleiner is geworden.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.