Extended indication Extension of indication to include treatment of new indication for slowing the rate of decline in pu
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 2,710,864.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Tocilizumab
Domain Lung diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung diseases other
Extended indication Extension of indication to include treatment of new indication for slowing the rate of decline in pulmonary function in adult patients with systemic sclerosis-associated interstitial lung disease (SSc-ILD)
Proprietary name RoActemra
Manufacturer Roche
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Additional remarks Bekostigingskader hangt af van de plaats in de behandeling. Eerstelijns producten worden veelal vanuit het GVS bekostigd. Producten bij ernstiger vormen van SSc-ILD zijn of GVS of MSZ bekostigd.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date September 2022
Expected Registration September 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Therapeutic value No estimate possible yet
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a week
Dosage per administration 162 mg
References NCT02453256 (focuSSced)

Expected patient volume per year

Patient volume

200

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References (1) Bergamasco et al ; Clin Epidemiol 2019 (2) Dougherty et al; Rheumatology 2018 (3) Vonk et al; Annu Rheum Dis 2009
Additional remarks De prevalentie van SSc-ILD is ongeveer 1,7-4,2 per 100.000 inwoners in Europa (1). Uit de SPIN en CSRG cohorten blijkt dat 36% van de SSc patiënten ILD heeft (2). Voor Nederland komt dit overeen met 306 tot 756 mensen. In een studie specifiek in de Nederlandse populatie is aangetoond dat de prevalentie 8,9 per 100.000 inwoners is. Op 18 miljoen inwoners zijn dit 1602 patiënten. Van deze groep heeft 19-47% ILD. Dat zijn 304-753 patiënten. Uitgaande van de patiëntkenmerken in de klinische studies lijkt een subgroep van ongeveer 200 patiënten in aanmerking te komen.

Expected cost per patient per year

Cost 13,554.32
References medicijnkosten.nl
Additional remarks De kosten voor een 162 mg RoActemra spuit bedragen €260,66. Patiënten krijgen 1 injectie per week.

Potential total cost per year

Total cost

2,710,864.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.