Extended indication in derde lijn gemetastaseerd borstkanker HER2+.
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Trastuzumab duocarmazine
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Breast cancer
Extended indication in derde lijn gemetastaseerd borstkanker HER2+.
Proprietary name Jivadco
Manufacturer Synthon
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Fabrikant: Synthon. ERBB 2 receptor antagonists.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date July 2022
Expected Registration September 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Therapeutic value No estimate possible yet
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 6 mg/kg
References NCT03262935

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 200

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References IKNL NKR 2020 (1) IKNL NKR 2020 (2) Klinische experts (3) Klinische experts (4) Klinische experts (5)
Additional remarks Van de 14.461 nieuwe patiënten in 2020 heeft bij diagnose 93% vroege borstkanker (stadium I-III) en 7% gemetastaseerde ziekte (stadium IV). Van deze gemetastaseerde borstkanker patiënten zijn 225 patiënten HER2-positief.(1) Van deze vroege borstkanker patiënten bevindt respectievelijk 46% (n=6.160), 42% (n=5.666) en 12% (n=1.593) in ziektestadium I, II en III bij diagnose. Van de vroege borstkanker patiënten in stadium I, II en III is respectievelijk 498, 799 en 303 HER2-positief. Dit komt in totaal neer op 1.600 HER2-positieve vroege borstkanker patiënten. (2) Volgens klinische experts treedt bij 10-15% van de patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker metastasering op (n=160-240). (3) Totaal zijn er dus per jaar 385-465 gemetastaseerde HER2-positieve patiënten. Van de patiënten die in aanmerking komen voor een anti-HER2 therapie, wordt aangenomen dat 90% een eerstelijns HER2-gerichte behandeling ontvangt (n=347-419), 80% een tweedelijns HER2-gerichte behandeling ontvangt (n=277-335) en zo’n 80 % een derdelijns HER2-gerichte behandeling ontvangt (n=222-268). (4). Afhankelijk van de studieresultaten zal een subgroep van de patiënten die in de derde lijn worden behandeld in aanmerking komen voor dit geneesmiddel. Inschatting 100-200 patiënten. (5)

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References Clinicaltrials.gov, AdisInsight.
Additional remarks Geen andere fase 3 studies op dit moment.

Other information

There is currently no futher information available.