Extended indication

Treatment of adults with metastatic NSCLC with no sensitising epidermal growth factor receptor (EGFR

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Tremelimumab

Domain

Oncology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Lung cancer

Extended indication

Treatment of adults with metastatic NSCLC with no sensitising epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation or anaplastic lymphoma kinase (ALK) genomic tumour aberrations.

Manufacturer

AstraZeneca

Mechanism of action

CTLA-4 antibody

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Submission date

January 2022

Expected Registration

April 2023

Orphan drug

No

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options

Ipilimumab-nivolumab

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

In de eerste resultaten uit de Poseidon-studie is een betrekkelijke kleine meerwaarde gevonden ten opzichte van durvalumab.

References
NCT03164616 (POSEIDON)

Expected patient volume per year

Patient volume

6,337 - 6,890

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR2018 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker. ZIN. 2018 (2); Concurrent EGFR Mutation and ALK Translocation in Non-Small Cell Lung Cancer (3);
Additional comments
In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.165 patiënten (1). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (674). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.369 patiënten (2). Het aantal NSCLC patiënten met EGFR betreft zo'n 5%-10% van deze patiënten. Ongeveer 1,5%-4% van de NSCLC patiënten bezit een ALK mutatie. Kortom 6,5%-14% heeft één van beide mutaties en 86%- 93,5% heeft geen van beide (3). Er wordt verwacht dat er een klein gedeelte van de totale populatie in aanmerking komt indien dit geregistreerd wordt.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.