Minister Bruin (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. Het gaat in deze brief om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties verwacht worden in het eerste en tweede kwartaal van 2019. Zie de brief van Minister Bruins.

Tevens staat er in deze brief een update over de stand van zaken van de voorgaande sluiskandidaten.