Sluis voor dure geneesmiddelen

Ieder jaar komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. De meeste geneesmiddelen die onderdeel zijn van een ziekenhuisbehandeling, zijn na hun toelating tot de markt snel beschikbaar voor patiënten. Deze geneesmiddelen worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Maar dat geldt niet voor alle ziekenhuismiddelen. Bij heel dure medicijnen kan het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren om ze tijdelijk uit het basispakket te houden. De minister kan dan besluiten om die middelen tijdelijk in ‘de sluis’ te plaatsen. In die periode maakt het Zorginstituut een beoordeling of het middel wel of niet vergoed moet worden vanuit het basispakket. In ons advies aan de minister kijken we niet alleen naar wat een medicijn kost, maar ook naar wat het de patiënt oplevert. De minister besluit uiteindelijk of een geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket en onderhandelt met de fabrikant over een redelijke prijs.

Horizonscan Geneesmiddelen

Sluiskandidaten worden geselecteerd op basis van gegevens van de Horizonscan Geneesmiddelen. Dat is een volledig en zo objectief mogelijk overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht en de mogelijke impact hiervan.