In de brief van 4 oktober 2018 aan de Tweede Kamer zijn de sluiskandidaten voor de eerste helft van 2019 aangekondigd. Apalutamide was geselecteerd op basis van de verwachte patiëntvolumes en de kosten op jaarbasis uit de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut voor de drie aankomende indicaties. Dit zijn 1) niet-gemetastaseerde castratie resistente prostaat carcinoom (hoog risico), 2) gemetastaseerde hormoon-gevoelige, hoog-volume prostaat carcinoom en 3) chemo-naïeve gemetastaseerde castratie resistente prostaat carcinoom.

De patiëntaantallen voor de eerste indicatie, niet-gemetastaseerde castratie resistente prostaat carcinoom (hoog risico) zijn inmiddels naar beneden bijgesteld en deze zijn gepubliceerd in de Horizonscan van 13 december 2018. 

Voor de derde indicatie, chemo-naïeve gemetastaseerde castratie resistente prostaat carcinoom, ontwikkelt de leverancier een fixed-dose combinatie van apalutamide en abirateron. Deze fixed-dose combinatie wordt  conform de regelgeving voor de sluis aangemerkt als een eigenstandig geneesmiddel bij het toetsen aan de sluiscriteria. De financiële risico’s die met opname in het pakket gepaard gaan worden daarom niet betrokken bij de financiële risico’s die de andere twee indicaties van apalutamide met zich mee brengen. Dit betekent dat apalutamide niet voldoet aan de sluiscriteria. Het financiële risico van de fixed-dose combinatie van apalutamide en abirateron zal te zijner tijd aan de sluiscriteria getoetst worden.