Minister Bruin (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. Het gaat in deze brief om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2018. Zie de brief van Minister Bruins.