• Cabozantinib (merknaam: Cabometyx), voor zover verstrekt in combinatie met nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom;

  • Risdiplam (merknaam: Evrysdi), voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van 5q spinale spieratrofie (SMA) bij patiënten van 2 maanden en ouder met een klinische diagnose van SMA type 1, type 2 of type 3, of met één tot en met vier kopieën van het SMN2-gen.

Zie voor de toelichting hieronder 'Staatscourant 2021, 20611'.