In de sluiskandidatenbrief van 4 oktober 2018 is cemiplimab aangekondigd als sluiskandidaat.

Op basis van de toen beschikbare schatting van het patientenaantal (tussen de 100 en 200 patienten) en de verwachte prijs voldeed cemiplimab voor de indicatie onresectabel lokaal gevorderd/ gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de huid aan het € 50.000 /€ 10 miljoen criterium voor de sluis. 

Met het omlaag bijgestelde patientvolume (< 100) en de door de fabrikant bevestigde lijstprijs (€ 90.000 per behandeljaar) voldoet cemiplimab niet meer aan de sluiscriteria voor deze indicatie.

Toekomstige indicatie uitbreidingen van cemiplimab zullen weer aan de sluiscriteria getoetst worden.