Atypische Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) is een zeldzame aandoening waarbij er een versnelde afbraak van rode bloedcellen en een tekort aan bloedplaatjes in het bloed ontstaat. Epysqli is een biosimilar en dus vergelijkbaar met het referentieproduct Soliris.

Ten tijde van de registratie van Epysqli (mei 2023) was alleen de indicatie Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) opgenomen in de registratietekst. De indicatie aHUS was geen onderdeel van de registratie omdat deze indicatie nog beschermd werd door de toen nog geldige weesstatus in Europa (EU/3/09/653). Inmiddels is deze weesstatus verlopen en is aHUS in de samenvatting van productkenmerken (SmPC) toegevoegd aan de geregistreerde indicaties voor Epysqli.