Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. Het gaat in deze brief om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties voor markttoelating verwacht worden in het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Zie de brief van Minister Bruins.
Tevens bevat de brief de stand van zaken van eerder aangekondigde sluiskandidaten