Wetenschappelijke ontwikkeling

Larotrectinib en entrectinib zijn nieuwe, innovatieve geneesmiddelen (tumor-agnostisch). Deze medicijnen laten tumoren slinken bij mensen met kanker met een bepaalde afwijking in het DNA (genmutatie), los van het type kanker. Dit betekent dat de middelen kunnen worden ingezet voor verschillende typen kanker, zolang de tumoren deze DNA-afwijking hebben. Over dit type geneesmiddel is wereldwijd nog onvoldoende kennis om aan te tonen dat ze bewezen effectief zijn. Normaal komen geneesmiddelen dan niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket, maar medisch specialisten zien larotectinib en entrectinib als zeer veelbelovend. Het Zorginstituut adviseert om die reden om larotectinib en entrectinib onder voorwaarden tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Zo hebben patiënten voorlopig toch toegang tot de medicijnen en kan in de tussentijd meer onderzoek worden gedaan .

Tijdelijke toelating tot het basispakket

De minister voor Medische Zorg heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen om larotrectinib en entrectinib voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket. Hierdoor zijn de middelen de komende 3,5 jaar beschikbaar voor patiënten met zogeheten solide tumoren met NTRK-genfusie. In deze periode verzamelen zorgverleners zoveel mogelijk data over de behandelingen en ontwikkelt het Zorginstituut een nieuwe aanpak om tumor-agnostische geneesmiddelen te beoordelen. Het Zorginstituut beoordeelt na afloop van die 3,5 jaar of larotrectinib en entrectinib in het basispakket kunnen blijven.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt er namens de overheid over dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.