Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg mede daarom venetoclax alleen toe te laten tot het basispakket na onderhandeling over de prijs. Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie in Nederland. Het Zorginstituut schat in dat er ieder jaar ongeveer 194 patiënten behandeld kunnen worden met venetoclax. Patiënten worden ongeveer een jaar behandeld en de totale kosten per patiënt per behandeling bedragen dan €84.500.-. De uitgaven aan het basispakket zouden daarmee met €5,6 miljoen stijgen, wanneer dit medicijn in de plaats komt van de huidige behandeling.

Verdeling van samen opgebrachte premiegeld

Het Zorginstituut maakte met de beoordeling van venetoclax een ingewikkelde afweging. Wanneer we de kosten van dit medicijn samen betalen, dan kunnen we dat geld immers niet meer aan andere goede zorg besteden. Naast de onzekerheid over de overlevingswinst in relatie tot de kosten van dit medicijn, gaat de beoordeling dus ook om de verdeling van het premiegeld waar we allemaal aan meebetalen. Het Zorginstituut vindt het mede daarom gerechtvaardigd om voor het geneesmiddel een lagere prijs te bedingen. Het geneesmiddel wordt namelijk ook al voor andere ziektebeelden vergoed, waardoor de fabrikant al deels is gecompenseerd voor de inspanningen die hij heeft moeten leveren om het middel op de markt te brengen.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.