Als onderwerp voor deze eerste scan is gekozen voor het in kaart brengen van innovatieve medische technologie binnen de diabeteszorg. Middels deze Horizonscan willen wij een objectief overzicht van nieuwe innovatieve medische technologie genereren voordat deze beschikbaar is in Nederland. Het doel is om beter inzicht te krijgen welke medische technologieën er de komende jaren in de praktijk geïntroduceerd gaan worden. Op deze wijze ontstaat er een gelijk speelveld tussen alle partijen die medische technologie inkopen, voorschrijven, gebruiken en vergoeden. Ook kunnen tijdig discussies op gang komen met betrekking tot doelmatige instroom en opname in het basispakket.

Scope
Wij zijn op zoek naar producten binnen de diabeteszorg die mogelijk in 2022 of 2023 op de Nederlandse markt zullen verschijnen. We zijn met name geïnteresseerd in nieuwe glucosemeters, insulinepompen, hybrid closed-loop systemen, smartpennen en software (zowel stand-alone als geïntegreerd). Alle informatie die wij ontvangen wordt beschouwd als openbaar en zal mogelijk in de Rondetafel Diabeteszorg worden besproken en worden gepubliceerd in een eindrapport in december 2022. De bespreking in de Rondetafel heeft als doel een algemeen beeld te krijgen op de invloed die nieuwe technologie kan hebben op de behandeling van diabetes.

Betrokken worden in de uitvraag?
Bent u fabrikant van innovatieve medische technologie en wordt uw firma nog niet actief benaderd voor de uitvraag? Neem dan contact op middels HorizonscanMedTech@zinl.nl. Informatie aanleveren kan nog tot en met 15 september 2021.