De onderhandelingen met de leverancier zijn niet geslaagd en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom besloten Trodelvy voor deze indicatie niet op te nemen in het basispakket. Minister Kuipers heeft 28 maart 2023 zijn besluit in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht.

Voor meer informatie zie onderstaand.

Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Prijsonderhandelingen Trodelvy | Tweede Kamer der Staten-Generaal