Bijna de helft zijn kankermedicijnen
De nieuwe Horizonscan laat een vergelijkbaar beeld zien als andere jaren. Tot eind 2025 worden er 104 indicatie-uitbreidingen en 83 nieuwe geneesmiddelen op de markt verwacht voor verschillende vormen van kanker. De meeste daarvan zijn bedoeld voor mensen met long- en borstkanker. Het aantal geneesmiddelen voor andere aandoeningen blijft ook stabiel. Daarnaast zien we, net als in de vorige scan, een toename in het aantal Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s). Dat zijn geneesmiddelen die zijn gebaseerd op genen, weefsels of cellen. Meestal zijn dit dure geneesmiddelen die nieuwe mogelijkheden bieden voor de behandeling van vaak ernstige en zeldzame aandoeningen. Meer dan 10% van de nieuwe geneesmiddelen in de database betreft een ATMP. Veel van de verwachte geneesmiddelen zijn in de afrondende fase van klinisch onderzoek of worden momenteel beoordeeld door de European Medicines Agency (EMA) voor toelating tot de Europese markt. Inzicht in doorlooptijden geneesmiddelen
Vanaf nu zijn doorlooptijden van geregistreerde geneesmiddelen inzichtelijk via het ‘Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen’ van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin is aanvullende informatie te vinden over hoe ver in het vergoedingsproces dure nieuwe geneesmiddelen zijn, vóórdat ze eventueel vergoed kunnen worden vanuit de zorgverzekering. Het dashboard biedt inzicht in welke fase van de vergoedingsprocedure (indiening, beoordeling of onderhandeling) deze geneesmiddelen zich bevinden. Ook de doorlooptijden per fase zijn zichtbaar via het dashboard

Het dashboard bevat informatie over:

  • Intramurale geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die alleen in het ziekenhuis mogen worden voorgeschreven en toegediend, die in de sluis zijn geplaatst;
  • Extramurale geneesmiddelen, waarover het ministerie van VWS prijsonderhandelingen voert met de aanbieders. Dit zijn geneesmiddelen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij een openbare apotheek.

In het dashboard staan alle geneesmiddelen waar VWS en registratiehouders over onderhandelen om een financieel arrangement af te sluiten. Deze informatie zal voortaan maandelijks gepubliceerd worden. Daarom zal de halfjaarlijkse publicatie van de Horizonscan Geneesmiddelen vanaf de volgende editie geen informatie meer bevatten over financiële arrangementen.

Over Horizonscan Geneesmiddelen
De Horizonscan Geneesmiddelen is in 2017 gestart als een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van innovatieve geneesmiddelen die binnen nu en 2 jaar op de Europese markt worden verwacht. De Horizonscan brengt in kaart wat de mogelijke impact is van nieuwe geneesmiddelen op de behandeling van patiënten en de zorgkosten. Daarnaast is de Horizonscan een monitor van indicatie-uitbreidingen van bestaande geneesmiddelen. Hierdoor zijn patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van deze geneesmiddelen. Naast het inschatten van de impact ten aanzien van de behandeling van patiënten en de zorgkosten wordt ook nagegaan of er andere signalen naar voren komen die van belang zijn bij de introductie van een nieuw geneesmiddel of indicatie-uitbreiding.

Meer informatie over de nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen, kunt u terugvinden in onderstaande factsheet.