Sluisplaatsing
Lebrikizumab
(Ebglyss) is de sluis geplaatst, voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen.

Op 16 november 2023 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor dit nieuwe intramuraal geneesmiddel met de volgende indicatie:

Ebglyss is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot ernstig atopisch eczeem bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg die in aanmerking komen voor systemische behandeling.

Melfalan flufenamide (Pepaxti) is de sluis geplaatst, voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen.

Op 15 september 2023 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positieve opinie gegeven over een wijziging van de voorwaarden tot toelating tot de Europese markt.

De vergunning is zo gewijzigd dat Pepaxti is, in combinatie met dexamethason, geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste twee eerdere therapielijnen hebben gekregen, bij wie de ziekte ongevoelig is voor lenalidomide, en ingezet als de laatste therapielijn.

Opheffing sluis
Per 29 november 2023 iszanubrutinib (Brukinsa) toegelaten tot het basispakket voor zover verstrekt:

a. voor de eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische leukemie in aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is;

b. als monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie;
Per 1 januari 2024is de sluis voor de volgende, reeds tijdelijk in het basispakket opgenomen geneesmiddelen, definitief opgeheven:

cabozantinib (Cabometyx) voor zover verstrekt in combinatie met nivolumab in het kader van de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom;

lenvatinib (Kisplyx) voor zover verstrekt in combinatie met pembrolizumab in het kader van de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom.

Voor meer en onderliggende informatie zie de Staatscourant 2023-33189 onder aan deze pagina.