Tukysa in combinatie met met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde HER2 positieve borstkanker die ten minste 2 voorafgaande anti-HER2-behandelschema’s hebben gekregen

De vergoeding van bovenstaande indicaties gaat in per 1 september 2022 en de financiële afspraken gelden tot en met 31 december 2024.

Zie onderstaande Staatscourant voor meer informatie.