Ravulizumab
Ravulizumab is per juli 2019 geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (hierna: PNH). Het is op dit moment nog niet bekend wat ravulizumab in Nederland gaat kosten. De verwachting is dat de kosten van ravulizumab voor de behandeling van PNH in dezelfde orde van grootte liggen als van eculizumab, aangezien dat het huidige geneesmiddel voor PNH van dezelfde leverancier is. Deze kosten bedragen, gebaseerd op de lijstprijs, € 350.000 per jaar voor nieuwe patiënten en € 340.000 per jaar voor bestaande patiënten.

Medio 2020 wordt een indicatie uitbreiding voor ravulizumab verwacht voor de behandeling van patiënten met atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS). Ook voor deze indicatie wordt eculizumab ingezet, zodat wederom de verwachting is dat de kosten voor ravulizumab in dezelfde orde van grootte liggen als de kosten van eculizumab, namelijk € 470.000 per jaar voor nieuwe patiënten en € 450.000 per jaar voor bestaande patiënten.

Gezien een macrokostenbeslag van meer dan € 40 miljoen per jaar wordt verwacht is ravulizumab voor de indicaties PNH en aHUS in de sluis geplaatst.

Olaparib
Olaparib is als monotherapie per juni 2019 geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd (stadium III en IV) hooggradig epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom bij wie sprake is van een BRCA 1/2-mutatie (in de kiembaan en/of somatisch) die een volledige of partiele response vertoont na afgeronde eerstelijns platina bevattende chemotherapie.

Gezien een macrokostenbeslag van meer dan € 40 miljoen per jaar wordt verwacht is olaparib voor deze indicatie in de sluisgeplaatst. Voor andere indicaties, zoals borstkanker, voldoet olaparib  niet aan de sluiscriteria. Hierdoor zijn deze en andere toekomstige indicaties als gevolg van dit besluit niet bij voorbaat uitgesloten van het basispakket.

Het volledige bericht uit de Staatscourant van 16 juli 2019 is terug te lezen middels de volgende link:
<link naar Staatscourant van 16 juli 2019>