Hierbij informeer ik u dat in de Staatscourant de Regeling is gepubliceerd waarmee de volgende geneesmiddelen in de sluis zijn geplaatst:

  • Zanubrutinib (merknaam Brukinsa), voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker;
  • Pralsetinib (merknaam Gavreto), voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van volwassenen met gevorderd RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom die niet eerder zijn behandeld met een RET inhibitor;
  • Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy), voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker;
  • Ripretinib (Qinlock), in de sluis is geplaatst voor de behandeling van volwassenen met gevorderde gastro-intestinale tumoren (GIST) wie eerder zijn behandeld met drie of meer kinaseremmers, waaronder imatinib.
  • Lenvatinib (merknaam Kisplyx en Lenvima), voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker, met uitzondering van:
  1. de toepassing in combinatie met everolimus voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF);
  2. de toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met progressief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd (papillair/folliculair/Hürthlecel-) schildkliercarcinoom (DTC), refractair voor radioactief jodium (RAI);
  3. de toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder een systemische therapie ontvingen.

Zie voor meer informatie onderstaande staatcourant.